Zpravodaj

Naše společnosti začala v roce 2001 vydávat občasník, který má za cíl seznamovat čtenáře se životem společnosti, jejím hospodařením, investicemi, plánovaným rozvojem, vztahem k životnímu prostředí, informovat o péči o odběratele, o spotřebě vody, její kvalitě, o jejím odkanalizování a čištění. ZPRAVODAJ vychází 2 - 5 krát ročně tiskem, v elektronické podobě je níže ke stažení ve formátu PDF.
Přejeme poutavé a osvěžující čtení.

 

Jakékoliv připomínky ke ZPRAVODAJi můžete zaslat na adresu redakční rady.
Starší vydání (2001 - 2010) jsou dostupná na vyžádání.

Tiskové zprávy

Tato rubrika neobsahuje žádné články.