Ceník a platby

Ceny platné od 1. 1. 2024

  bez DPH (Kč/m3) včetně 12 % DPH (Kč/m3)
Vodné 62,31 69,79
Stočné 52,68 59,00
Celkem vodné a stočné 114,99 128,79
Kosořice - vodné 62,31 69,79
Kosořice - stočné 65,10 72,91
Celkem vodné a stočné 127,41 142,70
Voda předaná pitná 46,72 52,33
Voda převzatá odpadní 44,68 50,04

Ceny v roce 2023

  bez DPH (Kč/m3) včetně 10 % DPH (Kč/m3)
Vodné 59,87 65,86
Stočné 50,67 55,74
Celkem vodné a stočné 110,54 121,59
Nová Ves - vodné 59,87 65,86
Nová Ves - stočné 50,67 55,74
Celkem vodné a stočné 110,54 121,59
Kosořice - vodné 59,87 65,86
Kosořice - stočné 58,38 64,22
Celkem vodné a stočné 118,25 130,08
Loučeň - vodné 52,60 57,86

Jak platit za vodné a stočné

Zálohy

Naše společnost upřednostňuje systém zálohových plateb. K vyúčtování záloh dochází zpravidla 1x ročně v předem stanoveném měsíci. Součástí vyúčtování je stanovení nového plánu záloh, který zákazník obdrží společně s vyúčtováním. Zálohy lze hradit jedním z níže uvedených způsobů:

  • SIPO – sdružené inkaso plateb obyvatelstva. Tuto službu provozuje Česká pošta, zákazník nahlásí na Obchodním oddělení spojovací číslo SIPO.
  • Trvalý příkaz k úhradě – zákazník si zajistí u své banky, případně v internetovém bankovnictví, zasílání částky dle námi vystaveného plánu záloh.
  • Bankovní inkaso – provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem. Platba je prováděna na základě požadavku naší společnosti vůči bankovnímu účtu odběratele.

Přeplatky z vyúčtování do výše 300 Kč včetně nevracíme a převádíme je na další zálohy, vyšší přeplatek vracíme buď převodem na účet sdělený zákazníkem, výjimečně poukázkou typu B na adresu odběratele.

Pokud máte zájem využít zálohového placení vodného a stočného, obraťte se, prosím, na naše Obchodní oddělení, které s Vámi uzavře Dohodu o zálohových platbách.

Úhrada faktur

Daňové doklady za vyfakturované vodné a stočné od nás můžete obdržet poštou nebo
e-mailem. Úhradu faktur upřednostňujeme bezhotovostním způsobem.

Bezhotovostní úhrady

  • Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu naší společnosti
  • Bankovní inkaso – platba na základě požadavku naší společnosti vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného peněžním ústavem. Pro tento způsob platby je nutné zvolit dostatečný maximální platební limit.
  • Pomocí speciálního platebního QR kódu pro bankovní aplikace na chytrých telefonech, který je vytištěn na faktuře.

Hotovostní úhrady

  • Poštovní poukázka A – platbu je možné provést na kterékoliv poště prostřednictvím platebního dokladu „A“, který je součástí faktury za vodné a stočné.