Náhradní zásobování vodou

Bezplatné

Při přerušení nebo omezení dodávky pitné vody odběrateli (příčina je na straně provozovatele vodovodu) provozovatel zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek (klimatické podmínky, délka přerušení dodávky vody a pod.). Náhradní zásobování je zcela zdarma.

Na objednávku (za úhradu)

Náhradní zásobování pitnou vodou lze provádět na objednávku za úhradu i při:

  • ztrátě vody v místním zdroji (suché studny);
  • kontaminaci zdroje škodlivými látkami (povodeň, bakteriologické znečištění);
  • rekonstrukce rozvodů vody v bytových domech (přerušení vyvolané činností odběratele);
  • přerušení dodávky vody způsobené cizím subjektem (hradí viník havárie);
  • v jiných případech (zvláštním případem je dovoz vody do bazénů na koupání).

Nabízíme pronájem kontejnerů na pitnou vodu o objemu 2 500 l a závoz autocisternou na pitnou vodu o objemu 8 000 l. Na základě objednávky přistavíme kontejner nebo kontejnery na Vámi určené místo, které musí být přístupné pro nákladní vůz a plocha rovná a dostatečně únosná.

Ceník služby na objednávku

Činnost Cena
Doprava autocisternou 35,- Kč / km
a) Dovoz pitné vody (tj. použití vozu při jednom napuštění, vypuštění), maximální množství vody 8 000 l / závoz 1 000,- Kč / 1 použití
b) Hodina provozu stroje 850,- Kč / 1 hod provozu
c) Nájem cisterny na podvozku, bez podvozku 550,- Kč / den
d) Natažení cisterny bez podvozku 40,- Kč / úkon

Poznámka:
a) sazba 1 000,- Kč je sazbou za jednorázovou kompletní službu dovozu pitné vody, tj. použití vozu při jednom napuštění, vypuštění - např. při plnění bazénu;
b) sazba 850,- Kč/hod je sazba za hodinu provozu stroje při poruše dodávky vody způsobené cizím subjektem.

Cena je součtem:
a) sazby za kilometr x celkový počet ujetých kilometrů;
b) sazby za použití stroje (nebo v případě nouzového zásobování hodina provozu stroje od příjezdu na místo - a použije se fakturace na každou započatou čtvrthodinu);
c) denní sazby nájemného x počet dnů a sazby za km dopravního prostředku přepravující cisternu x počet km.

Pro zdravotní, školní a sociální ústavy bude nájemné fakturováno s 20% slevou (na faktuře bude uvedena plná cena + poskytnutí slevy).

Bližší informace a poptávka