Naše podnikání

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. vznikla 1. ledna 1994 zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu pro přibližně 100 000 obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav a zároveň odebrané a znečištěné vody čistí na svých čistírnách odpadních vod.

Základní obchodní údaje

Obchodní jméno Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma akciová společnost
46356983
DIČ CZ46356983
Bankovní spojení KB Mladá Boleslav, č.ú. 1608-181/0100
Základní kapitál 1 859 585 tis. Kč

Hlavní činnosti společnosti

  • Výroba a dodávka pitné vody.
  • Odvádění a čištění odpadních vod.

Vedlejší činnosti společnosti

  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení.
  • Odvoz a likvidace odpadních vod a čištění kanalizace.

Stanovy