Akcionáři a valné hromady

Údaje o cenných papírech

Základní kapitál společnosti od 14.12.2023 činí 1 859 585 000,- Kč

Akcie

55 028 ks akcií na majitele (kmenové na majitele, zaknihované, ISIN CZ 0009 063 251)
1 804 557 ks akcie na jméno (kmenové na jméno, v listinné podobě s omezenou převoditelností, ISIN CZ 0009 063 368)

Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1 000,- Kč.

Podíl měst a obcí na základním kapitálu společnosti činí 95,74%, ostatní fyzické a právnické osoby vlastní 4,26% akcií.

Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

Veškeré informace o cenných papírech Vám sdělí vedení společnosti.