Virtuální prohlídky tematicky zaměřených expozic

Zájemcům z řad široké veřejnosti umožňujeme nahlédnout na vybraných objektech do procesu výroby jak pitné vody (úpravna vody Rečkov), tak rovněž i následného zpracování vod odpadních (ČOV II – Mladá Boleslav – Podlázky). Žáci a studenti základních, středních i vysokých škol a odborná veřejnost mají možnost navštívit naše provozy na základě zarezervovaného termínu exkurze. Zábavně poučnou formou jsou návštěvníci seznámeni , co to znamená „vyrábět vodu“ a co se s vodou použitou, mizející „ dírou kamsi“ děje dále.
Exkurzi je možné dohodnout na personálním oddělení společnosti na e-mailu hjirinska@vakmb.cz nebo telefonním čísle 326 376 129, případně přímo na uvedených objektech:
ÚV Rečkov: telefon 326 781 505
ČOV II Podlázky: telefon 326 376 197

Prostory jsou taktéž přístupné v rámci organizovaného Dne otevřených dveří při příležitosti různých výročí nebo Světového dne vody.

Níže mohou zájemci nahlédnout do dvou tematicky zaměřených expozic, jež jsou součástí prohlídky vodárenských resp. čistírenských procesů.

Expozice vodárenských tradic ve třech panoramatech

Dne 25. března 2008 byla v objektu úpravny vody Rečkov slavnostně otevřena expozice vodárenských tradic. Expozice obsahuje předměty a dokumenty z doby nedávné i vzdálenější a dokumentuje vývoj vodárenství na Mladoboleslavsku.

Zájemci o prohlídku této expozice se mohou objednat na telefonním čísle 326 781 505 nebo na e-mail: uvreckov@vakmb.cz

Expozice odvádění a čištění odpadních vod ve třech panoramatech

Dne 27. května 2022 byla v areálu čistírny odpadních vod II v Podlázkách u Mladé Boleslavi slavnostně otevřena expozice odvádění a čištění odpadních vod. Expozice vyobrazuje předměty a dokumenty, které se k oboru vztahují. Historii oboru a každodenní práci našich zaměstnanců přibližuje poutavá audiovizuální prezentace.

Zájemci o prohlídku této expozice se mohou objednat na telefonním čísle 326 376 197 nebo na e-mail: ehlavackova@vakmb.cz.