Plnění bazénů

Dodávka vody autocisternou

Nabízíme dopravu pitné vody autocisternou o objemu 8 000 l. 

Činnost Cena
Doprava autocisternou 35,- Kč / km

a) Dovoz pitné vody (tj. použití vozu při jednom napuštění, vypuštění), maximální množství vody 8 000 l / závoz

1 000,- Kč / 1 použití
b) Hodina provozu stroje 850,- Kč / 1 hod provozu

Poznámka:
a) sazba 1 000,- Kč je sazbou za jednorázovou kompletní službu dovozu pitné vody, tj. použití vozu při jednom napuštění, vypuštění;
b) sazba 850,- Kč/hod je sazba za hodinu provozu stroje při poruše dodávky vody způsobené cizím subjektem.

Cena je součtem:
a) sazby za kilometr x celkový počet ujetých kilometrů;
b) sazby za použití stroje (nebo v případě nouzového zásobování hodina provozu stroje od příjezdu na místo – a použije se fakturace na každou započatou čtvrthodinu).

Bližší informace a poptávka