Havárie a odstávky

Odstávka
Datum a čas:
27. 6. 2024 | 8:00-14:00
Místo:
Bělá pod Bezdězem
ul. Hradební a část ul. Berkova
   Zobrazit na mapě
Důvod:
oprava poruchy

Laskavě žádáme odběratele, aby se na tuto dobu předzásobili vodou. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení.

Investiční činnost
Datum a čas:
28. 8. 2023 15:00 - 31. 7. 2024 15:00
Místo:
Jizerní Vtelno
Jizerní Vtelno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
rekonstrukce stávající úpravny pitných vod

Realizace nového objektu úpravny vody včetně technologie a souvisejících objektů u věžového vodojemu Jizerní Vtelno

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 1. 2024 12:12 - 30. 10. 2024 12:00
Místo:
Hřivno
p.p.č. 294/2, 295,455, 296, 297, 478, 18/8 k.ú. Hřivno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel místní části Hřivno městyse Chotětov pitnou vodou z nového zdroje HVH-1

Realizace nového vodojemu 2 x 30 m3 s úpravnou vody a stanicí ATS. Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HVH-1. Bude vybudovaná nová příjezdová komunikace, zpevněné plochy v okolí VDJ a ÚV, oplocení. Následně proběhne demolice stávajícího nevyužívaného objektu.

Investiční činnost
Datum a čas:
1. 2. 2024 8:00 - 31. 10. 2024 12:00
Místo:
Bradlec
parc. č. 177/56 v k. ú. Bradlec
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Oprava stávajícího věžového vodojemu Bradlec

Oprava věžového vodojemu o objemu 100m3. Proběhne oprava ocelové konstrukce vodojemu, nové povrchové úpravy, výměna opláštění nádrže, výměna potrubí a elektroinstalace.

Investiční činnost
Datum a čas:
1. 3. 2024 8:00 - 30. 9. 2024 12:00
Místo:
Chrást
Pozemková p.č. 583/1 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, p.č. 201/2, 203/34, 203/35, 203/36, 229, 233 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi a p.č. 86, 284/4, 284/18, 284/20, 284/23, 284/24, 284/41 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi,
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Vodovod - zásobování pitnou vodou

Nový přívodní vodovodní řad TLT DN200 v celkové délce 1027m z městské části Mladé Boleslavi Chrást do místní části Mladé Boleslavi Bezděčín. Stavba je koordinována s plánovanou stavbou cyklostezky.

Investiční činnost
Datum a čas:
4. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Ulice Na Celně a Viničná
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodní a kanalizační sítě - Dopravní omezení
Investiční činnost
Datum a čas:
5. 3. 2024 8:00 - 30. 11. 2024 12:00
Místo:
Sobětuchy
Stavba bude probíhat na pozemcích: 304/47, 304/48, 640/3, 671/2, 640/1, st. 73, st. 98 k. ú. Tuřice.
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel místní části Sobětuchy obce Tuřice pitnou vodou z nového zdroje HVT-1

Realizace nového vodojemu 2 x 30m3 s úpravnou vody a stanicí ATS. Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HVT-1. Bude vybudovaná nová příjezdová komunikace, zpevněné plochy v okolí VDJ a ÚV, oplocení a přípojka NN.

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Mužský
p.p.č. 139/1, 135, 131, 107, 102 k.ú. Mužský
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Oprava dožitého vodovodního potrubí

Oprava stávajícího vodovodního výtlačného potrubí PE60 v délce 426m z vrtu do přečerpávací stanice Mužský.

Investiční činnost
Datum a čas:
18. 3. 2024 8:00 - 30. 9. 2024 12:00
Místo:
Borovice
p.p.č. 635/2, 816/3, 820/1, 800, 512/4, 744/4, 796/5, 614/1, 581/45 k. ú. Borovice
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobování obyvatel obce Borovice pitnou vodou

SO 1 vodovodní řad TLT DN80 v délce 206m - stavební úpravy vodovodu

SO 2 vodovodní řad TLT DN80 v délce 213m - přeložení vodovodu

SO 3 vodovodní řad TLT DN80 v délce 292m - rozšíření vodovodu

Investiční činnost
Datum a čas:
25. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Bakov nad Jizerou
ulice Boleslavská, p.p.č. 1234/2 k.ú. Bakov nad Jizerou
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Oprava stávajícího vodovodního potrubí před rekonstrukcí komunikace ve správě KSÚS

Nové vodovodní potrubí TLT DN80 v délce 280m, včetně přepojení 20ks stávajících vodovodních přípojek.

Investiční činnost
Datum a čas:
25. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Ulice Pod Skalou
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Výstavba nové splaškové kanalizace a obnova vodovodu v koordinaci s realizací plynárenského zařízení

Nové kanalizační potrubí KT DN250 v délce 129m a obnova vodovodního potrubí TLT DN80 v délce 272m.

Investiční činnost
Datum a čas:
2. 4. 2024 8:00 - 31. 10. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Dubce
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel pitnou vodou a odvedení odpadních vod

Obnova vodovodu v ul. Šámalova, ul. Prostřední, ul. Sluneční a ul. Na Pískách, včetně přepojení domovních vodovodních přípojek. Obnova kanalizace bezvýkopovou technologií, popř. výkopem, v ul. Šámalova, ul. Východní, ul. Prostřední, ul. Sluneční a ul. Na Pískách, včetně přepojení domovních kanalizačních přípojek.

Investiční činnost
Datum a čas:
2. 4. 2024 8:00 - 31. 12. 2024 12:00
Místo:
Benátky nad Jizerou
ul. V Koreji a ul. Komenského Benátky nad Jizerou
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova stávajícího vodovodního řadu a kanalizační stoky před rekonstrukcí komunikace

Obnova vodovodu TLT DN80 v délce 335,31m v ul. Komenského. Bezvýkopová oprava potrubí a šachet kanalizace v ul. Komenského. Obnova armaturních uzlů vodovodu a uzávěrů přípojek v ul. V Koreji. Obnova kanalizační stoky KT DN300 v délce 165,4m v ul. V Koreji.

Investiční činnost
Datum a čas:
12. 4. 2024 8:00 - 31. 7. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Ulice Máchova
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodní a kanalizační sítě

Vodovod - Litinové potrubí DN80 v délce 172m

Kanalizace - lokální opravy betonového potrubí DN600 a DN700 bezvýkopovou technologíí.

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 4. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Kosmonosy
ul. Budovatelská, Bradlecká, Sadová a Lípy
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodu a kanalizace

Realizace obnovy vodovodu TLT DN100 v délce 148m a kanalizace KT DN300 v délce 80m v ulici Budovatelská, v ulici Bradlecká bezvýkopová obnova vodovodu TLT DN150 v délce 170m a v ulici Sadová a Lípy obnova vodovodu TLT DN80 v délce 252m.

Investiční činnost
Datum a čas:
26. 4. 2024 8:00 - 31. 10. 2024 12:00
Místo:
Bradlec
Ulice U Hřiště, Krátká a Strmá
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodu a kanalizace

Obnova vodovodu LT DN80 v délce 337m v ulici U Hřiště, obnova vodovodu LT DN80 v délce 151m v ulici Krátká a  obnova vodovodu LT DN80 v délce 156m a kanalizace KT DN400 v délce 118m v ulici Strmá.  

Investiční činnost
Datum a čas:
6. 5. 2024 8:00 - 31. 7. 2024 12:00
Místo:
Bělá pod Bezdězem
Ulice Paninodvorská
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodu

Obnova vodovodu LT DN60 a PE110 za nové potrubí z tvárné litiny s vnějším cementovým obalem OCM TLT DN100 a DN80 Class 100 v celkové délce 443 m, včetně přepojení 29 ks vodovodních přípojek. Potrubí bude položeno bezvýkopově řízeným protlakem a technologií Berstlining. 

Investiční činnost
Datum a čas:
2. 7. 2024 8:00 - 31. 1. 2025 12:00
Místo:
Benátky nad Jizerou
Ulice Pražská p.p.č. 895/3, 918/2, 918/5, 133/31, 133/8, 895/19, 897/2, 897/1, 133/32, 133/84, 133/62, 133/61, 133/59, 133/11, 897/1, 898/1, 924/1 v k.ú. Staré Benátky
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobování obyvatel pitnou vodou a odvedení odpadních vod

V rámci rekonstrukce komunikace Pražská ve městě Benátky nad Jizerou a přilehlých chodníkových ploch dojde k obnově vodovodu a kanalizace.

Omlouváme se odběratelům, kteří jsou dotčeni přerušením dodávky vody, za komplikace způsobené poruchami vodovodního systému. Na opravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

V tuto chvíli neevidujeme žádnou havárii.
Odstávka
Datum a čas:
27. 6. 2024 | 8:00-14:00
Místo:
Bělá pod Bezdězem
ul. Hradební a část ul. Berkova
   Zobrazit na mapě
Důvod:
oprava poruchy

Laskavě žádáme odběratele, aby se na tuto dobu předzásobili vodou. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení.

Omlouváme se odběratelům, kteří jsou dotčeni přerušením dodávky vody, za komplikace způsobené poruchami vodovodního systému. Na opravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Investiční činnost
Datum a čas:
28. 8. 2023 15:00 - 31. 7. 2024 15:00
Místo:
Jizerní Vtelno
Jizerní Vtelno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
rekonstrukce stávající úpravny pitných vod

Realizace nového objektu úpravny vody včetně technologie a souvisejících objektů u věžového vodojemu Jizerní Vtelno

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 1. 2024 12:12 - 30. 10. 2024 12:00
Místo:
Hřivno
p.p.č. 294/2, 295,455, 296, 297, 478, 18/8 k.ú. Hřivno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel místní části Hřivno městyse Chotětov pitnou vodou z nového zdroje HVH-1

Realizace nového vodojemu 2 x 30 m3 s úpravnou vody a stanicí ATS. Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HVH-1. Bude vybudovaná nová příjezdová komunikace, zpevněné plochy v okolí VDJ a ÚV, oplocení. Následně proběhne demolice stávajícího nevyužívaného objektu.

Investiční činnost
Datum a čas:
1. 2. 2024 8:00 - 31. 10. 2024 12:00
Místo:
Bradlec
parc. č. 177/56 v k. ú. Bradlec
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Oprava stávajícího věžového vodojemu Bradlec

Oprava věžového vodojemu o objemu 100m3. Proběhne oprava ocelové konstrukce vodojemu, nové povrchové úpravy, výměna opláštění nádrže, výměna potrubí a elektroinstalace.

Investiční činnost
Datum a čas:
1. 3. 2024 8:00 - 30. 9. 2024 12:00
Místo:
Chrást
Pozemková p.č. 583/1 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, p.č. 201/2, 203/34, 203/35, 203/36, 229, 233 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi a p.č. 86, 284/4, 284/18, 284/20, 284/23, 284/24, 284/41 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi,
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Vodovod - zásobování pitnou vodou

Nový přívodní vodovodní řad TLT DN200 v celkové délce 1027m z městské části Mladé Boleslavi Chrást do místní části Mladé Boleslavi Bezděčín. Stavba je koordinována s plánovanou stavbou cyklostezky.

Investiční činnost
Datum a čas:
4. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Ulice Na Celně a Viničná
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodní a kanalizační sítě - Dopravní omezení
Investiční činnost
Datum a čas:
5. 3. 2024 8:00 - 30. 11. 2024 12:00
Místo:
Sobětuchy
Stavba bude probíhat na pozemcích: 304/47, 304/48, 640/3, 671/2, 640/1, st. 73, st. 98 k. ú. Tuřice.
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel místní části Sobětuchy obce Tuřice pitnou vodou z nového zdroje HVT-1

Realizace nového vodojemu 2 x 30m3 s úpravnou vody a stanicí ATS. Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HVT-1. Bude vybudovaná nová příjezdová komunikace, zpevněné plochy v okolí VDJ a ÚV, oplocení a přípojka NN.

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Mužský
p.p.č. 139/1, 135, 131, 107, 102 k.ú. Mužský
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Oprava dožitého vodovodního potrubí

Oprava stávajícího vodovodního výtlačného potrubí PE60 v délce 426m z vrtu do přečerpávací stanice Mužský.

Investiční činnost
Datum a čas:
18. 3. 2024 8:00 - 30. 9. 2024 12:00
Místo:
Borovice
p.p.č. 635/2, 816/3, 820/1, 800, 512/4, 744/4, 796/5, 614/1, 581/45 k. ú. Borovice
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobování obyvatel obce Borovice pitnou vodou

SO 1 vodovodní řad TLT DN80 v délce 206m - stavební úpravy vodovodu

SO 2 vodovodní řad TLT DN80 v délce 213m - přeložení vodovodu

SO 3 vodovodní řad TLT DN80 v délce 292m - rozšíření vodovodu

Investiční činnost
Datum a čas:
25. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Bakov nad Jizerou
ulice Boleslavská, p.p.č. 1234/2 k.ú. Bakov nad Jizerou
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Oprava stávajícího vodovodního potrubí před rekonstrukcí komunikace ve správě KSÚS

Nové vodovodní potrubí TLT DN80 v délce 280m, včetně přepojení 20ks stávajících vodovodních přípojek.

Investiční činnost
Datum a čas:
25. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Ulice Pod Skalou
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Výstavba nové splaškové kanalizace a obnova vodovodu v koordinaci s realizací plynárenského zařízení

Nové kanalizační potrubí KT DN250 v délce 129m a obnova vodovodního potrubí TLT DN80 v délce 272m.

Investiční činnost
Datum a čas:
2. 4. 2024 8:00 - 31. 10. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Dubce
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel pitnou vodou a odvedení odpadních vod

Obnova vodovodu v ul. Šámalova, ul. Prostřední, ul. Sluneční a ul. Na Pískách, včetně přepojení domovních vodovodních přípojek. Obnova kanalizace bezvýkopovou technologií, popř. výkopem, v ul. Šámalova, ul. Východní, ul. Prostřední, ul. Sluneční a ul. Na Pískách, včetně přepojení domovních kanalizačních přípojek.

Investiční činnost
Datum a čas:
2. 4. 2024 8:00 - 31. 12. 2024 12:00
Místo:
Benátky nad Jizerou
ul. V Koreji a ul. Komenského Benátky nad Jizerou
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova stávajícího vodovodního řadu a kanalizační stoky před rekonstrukcí komunikace

Obnova vodovodu TLT DN80 v délce 335,31m v ul. Komenského. Bezvýkopová oprava potrubí a šachet kanalizace v ul. Komenského. Obnova armaturních uzlů vodovodu a uzávěrů přípojek v ul. V Koreji. Obnova kanalizační stoky KT DN300 v délce 165,4m v ul. V Koreji.

Investiční činnost
Datum a čas:
12. 4. 2024 8:00 - 31. 7. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Ulice Máchova
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodní a kanalizační sítě

Vodovod - Litinové potrubí DN80 v délce 172m

Kanalizace - lokální opravy betonového potrubí DN600 a DN700 bezvýkopovou technologíí.

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 4. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Kosmonosy
ul. Budovatelská, Bradlecká, Sadová a Lípy
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodu a kanalizace

Realizace obnovy vodovodu TLT DN100 v délce 148m a kanalizace KT DN300 v délce 80m v ulici Budovatelská, v ulici Bradlecká bezvýkopová obnova vodovodu TLT DN150 v délce 170m a v ulici Sadová a Lípy obnova vodovodu TLT DN80 v délce 252m.

Investiční činnost
Datum a čas:
26. 4. 2024 8:00 - 31. 10. 2024 12:00
Místo:
Bradlec
Ulice U Hřiště, Krátká a Strmá
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodu a kanalizace

Obnova vodovodu LT DN80 v délce 337m v ulici U Hřiště, obnova vodovodu LT DN80 v délce 151m v ulici Krátká a  obnova vodovodu LT DN80 v délce 156m a kanalizace KT DN400 v délce 118m v ulici Strmá.  

Investiční činnost
Datum a čas:
6. 5. 2024 8:00 - 31. 7. 2024 12:00
Místo:
Bělá pod Bezdězem
Ulice Paninodvorská
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodu

Obnova vodovodu LT DN60 a PE110 za nové potrubí z tvárné litiny s vnějším cementovým obalem OCM TLT DN100 a DN80 Class 100 v celkové délce 443 m, včetně přepojení 29 ks vodovodních přípojek. Potrubí bude položeno bezvýkopově řízeným protlakem a technologií Berstlining. 

Investiční činnost
Datum a čas:
2. 7. 2024 8:00 - 31. 1. 2025 12:00
Místo:
Benátky nad Jizerou
Ulice Pražská p.p.č. 895/3, 918/2, 918/5, 133/31, 133/8, 895/19, 897/2, 897/1, 133/32, 133/84, 133/62, 133/61, 133/59, 133/11, 897/1, 898/1, 924/1 v k.ú. Staré Benátky
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobování obyvatel pitnou vodou a odvedení odpadních vod

V rámci rekonstrukce komunikace Pražská ve městě Benátky nad Jizerou a přilehlých chodníkových ploch dojde k obnově vodovodu a kanalizace.

Kontakt