Havárie a odstávky

Havárie
Datum a čas:
23. 2. 2024 14:00 - 9. 4. 2024 13:30
Místo:
Hřivno
celá obec
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Znečištění vody ve zdroji

V rámci pravidelné kontroly jakosti vody ve veřejném vodovodu v obci Hřivno naše společnost zjistila překročení hygienického limitu u ukazatele dusičnany. Laskavě žádáme spotřebitele napojené na veřejný vodovod o omezením používání nejakostní pitné vody k přímým pitným účelům, k vaření, přípravě jídel a nápojů do doby odstranění závady v kvalitě vody. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternami, jejichž umístění naleznete v mapě.

Dodávanou vodu lze nadále používat k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přichází do styku s potravinami nebo lidským tělem a k dalším účelům lidské spotřeby, například k údržbě domácnosti, praní prádla apod. Při konzumaci vody s nadlimitním obsahem dusičnanů jsou nejzranitelnější skupinou zejména kojenci a dále malé děti a těhotné ženy.

Na odstranění závadného stavu pracujeme. Dobu, po kterou tento mimořádný stav bude platit, nelze predikovat. V případě změn nebo nových skutečností vás budeme informovat.

Bližší informace naleznete v tomto oznámení zaslaném na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi.

Omlouváme se za komplikace. Děkujeme za pochopení.

Odstávka
Datum a čas:
26. 2. 2024 | 7:30-15:00
Místo:
Sedlec
nižší tlak vody, ve výše položených lokalitách nepoteče voda vůbec
Důvod:
odstávka ČEZu

Laskavě žádáme odběratele, aby se na tuto dobu předzásobili vodou. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení.

Odstávka
Datum a čas:
4. 3. 2024 | 8:00-16:00
Místo:
Bělá pod Bezdězem
viz mapka
   Zobrazit na mapě
Důvod:
přepojení vodovodního řadu

Kontejnery náhradního zásobování budou přistaveny na Masarykově náměstí čp.158 a v ul. Mladoboleslavská čp.651. Děkujeme za pochopení.

Odstávka
Datum a čas:
6. 3. 2024 | 8:00-10:00
Místo:
Březinka
celá obec
Důvod:
oprava přípojky

Laskavě žádáme odběratele, aby se na tuto dobu předzásobili vodou. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení.

Investiční činnost
Datum a čas:
16. 7. 2023 15:00 - 31. 5. 2024 15:00
Místo:
Hrdlořezy
Hrdlořezy
   Zobrazit na mapě
Důvod:
celková rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu v obci

Bude provedena kompletní stavební rekonstrukce vodojemu spočívající v sanaci stávající železobetonové akumulační komory, vybudování nové armaturní a manipulační komory, V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a oplocení. Bude rovněž provedena kompletně nová elektrotechnologická, elektrostavební část a strojnětechnologická část.

Investiční činnost
Datum a čas:
28. 8. 2023 15:00 - 31. 7. 2024 15:00
Místo:
Jizerní Vtelno
Jizerní Vtelno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
rekonstrukce stávající úpravny pitných vod

Realizace nového objektu úpravny vody včetně technologie a souvisejících objektů u věžového vodojemu Jizerní Vtelno

Investiční činnost
Datum a čas:
8. 1. 2024 10:02 - 31. 3. 2024 10:02
Místo:
Bakov nad Jizerou
Ulice Smetanova
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova stávajícího vodovodního řadu a kanalizační stoky před rekonstrukcí komunikace

Obnova vodovodního řadu TLT DN80 v délce 78 m a kanalizační stoky KT DN400 v délce 85 m, včetně přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek.

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 1. 2024 10:01 - 31. 3. 2024 10:01
Místo:
Bělá pod Bezdězem
Ulice Fortenská, Valdštýnská, Krupská
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova stávajících vodovodních řadů před rekonstrukcí komunikace

Bělá pod Bezdězem, ul. Fortenská - obnova úseku stávajícího ocelového vodovodního řadu LT 50 v délce 101 m za nový vodovodní řad TLT DN80, včetně přepojení 3 ks stávajících vodovodních přípojek.

Bělá pod Bezdězem, ul Valdštýnská - obnova stávajícícho ocelového vodovodního řadu LT 80 v délce 126,5 m za nový vodovodní řad TLT DN80, včetně přepojení 11 ks stávajících vodovodních přípojek.

Bělá pod Bezdězem, ul. Krupská - obnova stávajícícho ocelového vodovodního řadu LT 80 v délce 121,2 m za nový vodovodní řad TLT DN80, včetně přepojení 8 ks stávajících vodovodních přípojek.

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 1. 2024 12:12 - 28. 2. 2025 12:13
Místo:
Hřivno
p.p.č. 294/2, 295,455, 296, 297, 478, 18/8 k.ú. Hřivno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel místní části Hřivno městyse Chotětov pitnou vodou z nového zdroje HVH-1

Realizace nového vodojemu 2 x 30 m3 s úpravnou vody a stanicí ATS. Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HVH-1. Bude vybudovaná nová příjezdová komunikace, zpevněné plochy v okolí VDJ a ÚV, oplocení. Proběhne demolice stávajícího nevyužívaného objektu.

Omlouváme se odběratelům, kteří jsou dotčeni přerušením dodávky vody, za komplikace způsobené poruchami vodovodního systému. Na opravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Havárie
Datum a čas:
23. 2. 2024 14:00 - 9. 4. 2024 13:30
Místo:
Hřivno
celá obec
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Znečištění vody ve zdroji

V rámci pravidelné kontroly jakosti vody ve veřejném vodovodu v obci Hřivno naše společnost zjistila překročení hygienického limitu u ukazatele dusičnany. Laskavě žádáme spotřebitele napojené na veřejný vodovod o omezením používání nejakostní pitné vody k přímým pitným účelům, k vaření, přípravě jídel a nápojů do doby odstranění závady v kvalitě vody. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternami, jejichž umístění naleznete v mapě.

Dodávanou vodu lze nadále používat k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přichází do styku s potravinami nebo lidským tělem a k dalším účelům lidské spotřeby, například k údržbě domácnosti, praní prádla apod. Při konzumaci vody s nadlimitním obsahem dusičnanů jsou nejzranitelnější skupinou zejména kojenci a dále malé děti a těhotné ženy.

Na odstranění závadného stavu pracujeme. Dobu, po kterou tento mimořádný stav bude platit, nelze predikovat. V případě změn nebo nových skutečností vás budeme informovat.

Bližší informace naleznete v tomto oznámení zaslaném na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi.

Omlouváme se za komplikace. Děkujeme za pochopení.

Omlouváme se odběratelům, kteří jsou dotčeni přerušením dodávky vody, za komplikace způsobené poruchami vodovodního systému. Na opravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Odstávka
Datum a čas:
26. 2. 2024 | 7:30-15:00
Místo:
Sedlec
nižší tlak vody, ve výše položených lokalitách nepoteče voda vůbec
Důvod:
odstávka ČEZu

Laskavě žádáme odběratele, aby se na tuto dobu předzásobili vodou. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení.

Odstávka
Datum a čas:
4. 3. 2024 | 8:00-16:00
Místo:
Bělá pod Bezdězem
viz mapka
   Zobrazit na mapě
Důvod:
přepojení vodovodního řadu

Kontejnery náhradního zásobování budou přistaveny na Masarykově náměstí čp.158 a v ul. Mladoboleslavská čp.651. Děkujeme za pochopení.

Odstávka
Datum a čas:
6. 3. 2024 | 8:00-10:00
Místo:
Březinka
celá obec
Důvod:
oprava přípojky

Laskavě žádáme odběratele, aby se na tuto dobu předzásobili vodou. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení.

Omlouváme se odběratelům, kteří jsou dotčeni přerušením dodávky vody, za komplikace způsobené poruchami vodovodního systému. Na opravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Investiční činnost
Datum a čas:
16. 7. 2023 15:00 - 31. 5. 2024 15:00
Místo:
Hrdlořezy
Hrdlořezy
   Zobrazit na mapě
Důvod:
celková rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu v obci

Bude provedena kompletní stavební rekonstrukce vodojemu spočívající v sanaci stávající železobetonové akumulační komory, vybudování nové armaturní a manipulační komory, V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a oplocení. Bude rovněž provedena kompletně nová elektrotechnologická, elektrostavební část a strojnětechnologická část.

Investiční činnost
Datum a čas:
28. 8. 2023 15:00 - 31. 7. 2024 15:00
Místo:
Jizerní Vtelno
Jizerní Vtelno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
rekonstrukce stávající úpravny pitných vod

Realizace nového objektu úpravny vody včetně technologie a souvisejících objektů u věžového vodojemu Jizerní Vtelno

Investiční činnost
Datum a čas:
8. 1. 2024 10:02 - 31. 3. 2024 10:02
Místo:
Bakov nad Jizerou
Ulice Smetanova
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova stávajícího vodovodního řadu a kanalizační stoky před rekonstrukcí komunikace

Obnova vodovodního řadu TLT DN80 v délce 78 m a kanalizační stoky KT DN400 v délce 85 m, včetně přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek.

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 1. 2024 10:01 - 31. 3. 2024 10:01
Místo:
Bělá pod Bezdězem
Ulice Fortenská, Valdštýnská, Krupská
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova stávajících vodovodních řadů před rekonstrukcí komunikace

Bělá pod Bezdězem, ul. Fortenská - obnova úseku stávajícího ocelového vodovodního řadu LT 50 v délce 101 m za nový vodovodní řad TLT DN80, včetně přepojení 3 ks stávajících vodovodních přípojek.

Bělá pod Bezdězem, ul Valdštýnská - obnova stávajícícho ocelového vodovodního řadu LT 80 v délce 126,5 m za nový vodovodní řad TLT DN80, včetně přepojení 11 ks stávajících vodovodních přípojek.

Bělá pod Bezdězem, ul. Krupská - obnova stávajícícho ocelového vodovodního řadu LT 80 v délce 121,2 m za nový vodovodní řad TLT DN80, včetně přepojení 8 ks stávajících vodovodních přípojek.

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 1. 2024 12:12 - 28. 2. 2025 12:13
Místo:
Hřivno
p.p.č. 294/2, 295,455, 296, 297, 478, 18/8 k.ú. Hřivno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel místní části Hřivno městyse Chotětov pitnou vodou z nového zdroje HVH-1

Realizace nového vodojemu 2 x 30 m3 s úpravnou vody a stanicí ATS. Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HVH-1. Bude vybudovaná nová příjezdová komunikace, zpevněné plochy v okolí VDJ a ÚV, oplocení. Proběhne demolice stávajícího nevyužívaného objektu.

Kontakt