Odvoz odpadních vod z jímek a septiků

Cena za vyvážení odpadních vod (OV) fekálními vozy a její likvidaci je stanovena následovně: 1 m3 vyvážených odpadních vod je 200,- Kč vč. DPH. Minimální účtované množství odpadních vod je 8 m3, tj. 1600,- Kč vč. DPH, každý další m3 200,- Kč. Tato cena platí pro vyvážení odpadních vod v rámci okresu Mladá Boleslav.

Pokud bude požadován odvoz OV z okolí, bude účtováno dle ceníkových cen za km, hodinu činnosti vozidla a práce obsluhy a množství OV za platnou cenu.

Činnost Cena
Doprava vozidlem 35,- Kč / km
Hodina provozu vozidla a práce obsluhy 850,- Kč / 1 hod provozu
Likvidace odpadních vod 65,- Kč / m3

K dispozici máme speciální vozidla o objemu 8 m3 a 12 m3.

Cena likvidace OV pro dovozce odpadních vod na ČOV v působnosti akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav od 1. 7. 2021 je 65,- Kč vč. DPH za 1 m3 vyvážených odpadních vod.

Možnost sdruženého vývozu z jedné obce

Stanovení ceny sdruženého vývozu OV podle počtu zákazníků:

Počet zákazníků sdruženého vývozu Min. účtovaná částka na zákazníka
2 800,- Kč vč. DPH / 1 zákazníka
3 600,- Kč vč. DPH / 1 zákazníka

Bližší informace a poptávka