Odvoz odpadních vod z jímek a septiků

Cena za vyvážení odpadních vod (OV) fekálními vozy a její likvidaci v rámci okresu Mladá Boleslav platná od 1. 1. 2024 je stanovena následovně:

Popis položky Cena s DPH
minimální účtované množství odpadních vod je 8 m3 (v případě jímek a septiků malého objemu doporučujeme sdružený vývoz uvedený níže) 2 000,- Kč
za další 1 m3 vyvážených odpadních vod 250,- Kč

K dispozici máme speciální vozidla o objemu 8 m3 a 12 m3.

Podmínkou odvozu odpadních vod je venkovní teplota vyšší jak 0 °C. V případě nižší teploty je objednávka automaticky stornována. Zákazník je o tom telefonicky informován a je s ním dohodnut náhradní termín odvozu. Účtuje se cena platná ke dni vývozu.

Možnost sdruženého vývozu z jedné obce nebo místní části

Stanovení ceny sdruženého vývozu OV podle počtu zákazníků:

Počet zákazníků sdruženého vývozu Min. účtovaná částka na zákazníka
2 1 000,- Kč vč. DPH / 1 zákazníka
3 800,- Kč vč. DPH / 1 zákazníka

Likvidace odpadních vod pro dovozce OV na ČOV

Cena likvidace OV pro dovozce odpadních vod na ČOV v působnosti akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav:

od 1. 1. 2024 je 75,- Kč vč. DPH za 1 m3 odpadní vody

Bližší informace a poptávka