Odvoz odpadních vod z jímek a septiků

Cena za vyvážení odpadních vod (OV) fekálními vozy a její likvidaci v rámci okresu Mladá Boleslav je stanovena následovně:

Popis položky Cena s DPH
minimální účtované množství odpadních vod je 8 m3 (v případě jímek a septiků malého objemu doporučujeme sdružený vývoz uvedený níže) 1 600,- Kč
za další 1 m3 vyvážených odpadních vod 200,- Kč

K dispozici máme speciální vozidla o objemu 8 m3 a 12 m3.

Možnost sdruženého vývozu z jedné obce nebo místní části

Stanovení ceny sdruženého vývozu OV podle počtu zákazníků:

Počet zákazníků sdruženého vývozu Min. účtovaná částka na zákazníka
2 800,- Kč vč. DPH / 1 zákazníka
3 600,- Kč vč. DPH / 1 zákazníka

Likvidace odpadních vod pro dovozce OV na ČOV

Cena likvidace OV pro dovozce odpadních vod na ČOV v působnosti akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav:

od 1. 7. 2021 je 65,- Kč vč. DPH za 1 m3 odpadní vody

od 1. 1. 2024 je 75,- Kč vč. DPH za 1 m3 odpadní vody

Bližší informace a poptávka