Ochrana oznamovatelů

Zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, byl dán právní rámec ochrany oznamovatelů, kteří upozorní na skutečnosti se znaky trestného činu, přestupku či jiného porušení zákona.

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. přijala v této souvislosti vnitřní pravidla, která splňují požadavky dané výše uvedeným zákonem. Interní Směrnice o řešení oznámení stanovuje mimo jiné předmět oznámení, okruh oznamovatelů, způsoby oznámení, ochranu osobních údajů oznamovatele a lhůty řešení oznámení.

Pro lepší orientaci v problematice oznámení jsou přiloženy Základní informace pro oznamovatele (stručný Výtah ze Směrnice).

Oznámení může být provedeno několika způsoby (viz Směrnice), mimo jiné i softwarovým nástrojem „NNTB“, který poskytuje smluvní externí dodavatel. Oznamovatelé mohou podávat svá oznámení přes www.nntb.cz. Uvedený dodavatel chrání identitu Oznamovatele a zaručuje anonymní podání oznámení.

 

                                                                                                                                              Vedení společnosti

 

V Mladé Boleslavi dne 14. 12. 2023