Vedení společnosti

Ing. Vladimír Stehlík

předseda

Ing. Jiří Bouška

místopředseda

Mgr. Jana Blechová

členka

Mgr. Ondřej Lochman, Ph. D.

člen

Ing. Tomáš Žitný

člen

PhDr. Karel Bendl

předseda

Jitka Tošovská

místopředsedkyně

Eva Horáková

členka

MUDr. Raduan Nwelati

člen

PharmDr. Eduard Masarčík

člen

Mgr. Tomáš Sedláček

člen

Ing. Vladimír Stehlík

ředitel

Ing. Tomáš Žitný

technický náměstek

Ing. František Klouček

výrobní náměstek

Ing. Jitka Filipová

ekonomická náměstkyně