Řádná valná hromada 15. června 2006

Místo konání: Mladá Boleslav, náměstí Míru,Taneční škola Zita

Dokumenty schválené akcionáři :

Výroční zpráva za rok 2005, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 a účetní závěrka společnosti za rok 2005. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení tantiém za rok 2005.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2005 (v tis. Kč):
 
aktiva celkem 1 566 118   pasiva celkem 1 566 118
dlouhodobý majetek 1 397 689   vlastní kapitál 1 428 305
oběžná aktiva 159 399   cizí zdroje 137 701
časové rozlišení 2 200   časové rozlišení 113

výsledek hospodaření po zdanění : 19,032 mil.Kč

Rozdělení zisku :
 

Disponibilní zisk 19 032 158,14 Kč
Rezervní fond 952 000,00 Kč
Stimulační fond 1 493 000,00 Kč
Tantiémy 540 000,00 Kč
Rozvojový fond 15 046 943,00 Kč
Nerozdělený zisk 1 000 215,14 Kč

Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady.
Zvýšení základního kapitálu celkem o částku 46 653 000,- Kč upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady.


Předmět a ocenění nepeněžitých vkladů - seznam vkládaného vodohospodářského majetku:

 • Město Bakov nad Jizerou, IČ 237418 – vodovod a kanalizace v ulici Slunečná v Bakově nad Jizerou, vodovod místní části Zvířetice v Bakově nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2122-12-2006
  ocenění: 3 580 500,- Kč emisní kurs: 1 325,60 Kč počet akcií: 2 701
 • Město Bělá pod Bezdězem, IČ 237434 – spoluvlastnický podíl ve výši ½ na vodní automatické tlakové stanici ve vodojemu Březinka v Bělé pod Bezdězem, části obce Březinka, vodovod a kanalizace v lokalitě „Horka I“ v Bělé pod Bezdězem, vodovod pro 3 x 13 bytových jednotek v lokalitě Za Vodojemem v Bělé pod Bezdězem, spoluvlastnický podíl ve výši 43,70/100 na kanalizačních stokách C-1, C-1-2 a C o celkové délce 364,67 m v Bělé pod Bezdězem (lokalita „U Červené vily“) tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2123-12-2006
  ocenění: 2 328 900,- Kč emisní kurs: 1 325,40 Kč počet akcií: 1 757
 • Město Benátky nad Jizerou, IČ 237442 – vodovod a kanalizace v lokalitě „Nad Vinicemi“ v Benátkách nad Jizerou (2. etapa výstavby lokality rodinných domů) tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2124-12-2006
  ocenění: 6 931 800,- Kč emisní kurs: 1 325,30 Kč počet akcií: 5 230
 • Město Kosmonosy, IČ 508870 – vodovod a kanalizace v lokalitě „Pod Oborou“ v Kosmonosech, kanalizační stoka v ulici Jelínkova v Kosmonosech tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2125-12-2006
  ocenění: 9 551 500,- Kč emisní kurs: 1 325,30 Kč počet akcií: 7 207
 • Statutární město Mladá Boleslav, IČ 238295 – kanalizační stoky v ulici Pod Skalou ve městě Mladá Boleslav, vodovodní řady TLT DN 80 o délce 104 m v ulici Na Karmeli a na Českobratrském náměstí v Mladé Boleslavi tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2126-12-2006
  ocenění: 1 142 700,- Kč emisní kurs: 1 325,60 Kč počet akcií: 862
 • Město Mnichovo Hradiště, IČ 238309 – prodloužení kanalizační stoky o délce 89 m v lokalitě „Za Orlí bránou“ v Mnichově Hradišti tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2127-12-2006
  ocenění: 331 700,- Kč emisní kurs: 1 326,80 Kč počet akcií: 250
 • Obec Bradlec, IČ 508888 – kanalizace v obci Bradlec tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2128-12-2006
  ocenění: 5 798 700,- Kč emisní kurs: 1 325,40 Kč počet akcií: 4 375
 • Obec Březno, IČ 237574 – vodovod v obci Březno tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2129-12-2006
  ocenění: 13 380 400,- Kč emisní kurs: 1 325,30 Kč počet akcií: 10 096
 • Obec Bukovno, IČ 237591 – vodovodní řad V1 v lokalitě U Sokolovny v Bukovně tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2130-12-2006
  ocenění: 561 400,- Kč emisní kurs: 1 327,10 Kč počet akcií: 423
 • Obec Horky nad Jizerou, IČ 237795 – vodovodní řad H7 v Horkách nad Jizerou tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2131-12-2006
  ocenění: 568 000,- Kč emisní kurs: 1 327,10 Kč počet akcií: 428
 • Obec Kolomuty, IČ 509345 – vodovodní řad PVC 90/3,5 mm v lokalitě rodinných domů „K Řepovu“ o délce 87,4 m v Kolomutech tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2132-12-2006
  ocenění: 199 100,- Kč emisní kurs: 1 327,30 Kč počet akcií: 150
 • Obec Kropáčova Vrutice, IČ 238163 – vodovodní řad V1 o délce 317,337 m v místní části Krpy obce Kropáčova Vrutice tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2133-12-2006
  ocenění: 917 700,- Kč emisní kurs: 1 326,10 Kč počet akcií: 692
 • Obec Mečeříž, IČ 509043 – prodloužení vodovodního řadu A8 o délce 115 m v lokalitě „Na Pískách“ v Mečeříži tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2134-12-2006
  ocenění: 383 100,- Kč emisní kurs: 1 325,60 Kč počet akcií: 289
 • Obec Písková Lhota, IČ 509230 – vodovodní řad TLT DN 80 o délce 280 m a prodloužení vodovodního řadu C2 o délce 75 m v Pískově Lhotě tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2135-12-2006
  ocenění: 986 200,- Kč emisní kurs: 1 325,50 Kč počet akcií: 744
 • Obec Sudoměř, IČ 509175 – vodovodní řad A v Sudoměři tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2136-12-2006
  ocenění: 122 900,- Kč emisní kurs: 1 335,80 Kč počet akcií: 92
 • Obec Židněves, IČ 508985 – vodovod v obci Židněves tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2137-12-2006
  ocenění: 8 176 900,- Kč emisní kurs: 1 325,20 Kč počet akcií: 6 170
 • společnost BOSTAS, s.r.o., IČ 475 38 686 – vodovodní řady A, A4, A5, A6, V1 a V2 a kanalizační stoky A, C, D, E, E1, G a H v lokalitě „Na Pískách“ v Kosmonosech tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2138-12-2006
  ocenění: 6 325 200,- Kč emisní kurs: 1 325,40 Kč počet akcií: 4 772
 • společnost DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s., IČ 255 02 492 – spoluvlastnický podíl ve výši 25,76/100 na kanalizačních stokách C-1, C-1-2 a C o celkové délce 364,67 m v Bělé pod Bezdězem (lokalita „U Červené vily“) tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2139-12-2006
  ocenění: 465 000,- Kč emisní kurs: 1 328,50 Kč počet akcií: 350
 • společnost Papírny Bělá a.s., IČ 463 48 981 – spoluvlastnický podíl ve výši 30,54/100 na kanalizačních stokách C-1, C-1-2 a C o celkové délce 364,67 m v Bělé pod Bezdězem (lokalita „U Červené vily“) tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2140-12-2006
  ocenění: 551 300,- Kč emisní kurs: 1 328,40 Kč počet akcií: 415


  Charakteristika nově vydaných 46 653 kusů akcií společnosti:
  Druh : kmenová akcie
  Podoba: listinná
  Forma: na jméno
  Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1 000,- Kč
  Lhůta pro upsání akcií: upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti ve lhůtě 60 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
  Výše emisního kursu je určena dle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu schválených valnou hromadou dne 12.6.2003.

  Skupinový projekt „MLADOBOLESLAVSKO“, Fond soudržnosti EU- informace o průběhu.

  Certifikace společnosti – ČSN EN ISO 9001 : 2001, ČSN EN ISO 14001: 2005, OHSAS 18001:1999 – informace.
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!