Řádná valná hromada 11. června 2002
Místo konání : Mladá Boleslav, Dukelská ul., Dům kultury Odborů Škoda auto, a. s.

Dokumenty schálené akcionáři :
  • Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001, návrh na schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém za rok 2001.

Hlavní údaje z účetní závěrky (v tis. Kč)
 
aktiva celkem 1 124 395   pasiva celkem 1 124 395
stálá aktiva 1 002 471   vlastní kapitál 1 063 316
oběžná aktiva 100 277   cizí zdroje 1 063 316
ostatní aktiva 21 647   ostatní pasiva 7 031

Hosp. výsledek 13,761 mil. Kč


Rozdělení zisku:
 

Disponibilní zisk 13 761 008,03 Kč
Sociální fond: 2 009 000,00 Kč
Rezervní fond 689 000,00
Stimulační fond 2 009 000,00 Kč
Tantiémy 416 250,00 Kč
Rozvojový fond 7 262 000,00 Kč
Nerozdělený zisk 1 375 758,03 Kč

  • Přeměna zaknihované podoby akcií na jméno na listinné akcie.
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!