Valná hromada 2021:

- Pozvánka na VH 2021
- Zápis o jednání z řádné VH 10.6.2021
- Výroční zpráva za rok 2020
- Stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku
- Upozornění pro akcionáře podléhající zápisu skutečného majitele dle Zákona o evidenci skutečných majitelů

 


Valná hromada 2020:

- Pozvánka na VH 2020
- VZ včetně zprávy auditora
- Jednací řád
- Návrh smlouvy o započtení
- Zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu - bod 10 pořadu jednání
- Návrh smlouvy člena DR
- Zápis o jednání z řádné VH 30.6.2020
- Stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku (dividendy) za rok 2019

 


Valná hromada 2019:

- Výroční zpráva za rok 2018
- Zápis z jednání řádné valné hromady
- Usnesení Stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku (dividendy) za rok 2018

- Návrh rozdělení zisku za rok 2018
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2019
- Jednací a hlasovací řád

 


Valná hromada 2018:

- Zápis z valné hromady
- Způsob a výplata dividend
- Návrh rozdělení zisku za rok 2017
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2018
- Jednací a hlasovací řád

 


Valná hromada 2017:

- Zápis z valné hromady
- Způsob a výplata dividend
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2017
- Jednací a hlasovací řád

 

Valná hromada 2016:


- Způsob a výplata dividend
- Schválené dokumenty
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2016
- Jednací a hlasovací řád


Valná hromada 2015:

- Způsob a výplata dividend
- Schválené dokumenty
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu
- Jednací a hlasovací řádValná hromada 2014:


- Způsob a výplata dividend
- Schválené dokumenty
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu
- Jednací a hlasovací řád
- Upozornění pro akcionáře
- Protinávrh akcionáře a stanovisko představenstva

Valná hromada 2013

Valná hromada 2012

Valná hromada 2011

Náhradní Valná hromada 2010

Valná hromada 2010

Valná hromada 2009

Valná hromada 2008

Valná hromada 2007

Valná hromada 2006

Valná hromada 2005

Valná hromada 2004

Valná hromada 2003

Valná hromada 2002

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!