Valná hromada 2020:


- Pozvánka na VH 2020
- VZ včetně zprávy auditora
- Jednací řád
- Návrh smlouvy o započtení
- Zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu - bod 10 pořadu jednání
- Návrh smlouvy člena DR
- Zápis o jednání z řádné VH 30.6.2020
- Stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku (dividendy) za rok 2019

 


© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!