Obchodní firma:   Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a .s.
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 1. ledna 1994
zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93
Firma založena: Fondem národního majetku ČR na základě
privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací
Praha, s. p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16. 9. 1993
č. j. 24/93-360
Identifikační číslo: 46356983
Daňové identifikační číslo: CZ46356983
Sídlo: Mladá Boleslav
Čechova 1151
293 22
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál společnosti:
(zapsaný v Obchodním rejstříku)

1 693 785 000 Kč
Hlavní předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací
Ochranné známky společnosti:
(č. 205301, 205300 a 237229 ÚPV ČR)

Voda je život, chraňme ji! ®
Telefon: ústředna: 326 376 111
vedení společnosti: 326 376 122, 326 326 045
dispečink - nepřetržitá služba - hlášení poruch: 326 721 507
Fax: 326 721 502
E-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!