Mladá Boleslav 16.12.2019


Ceny vodného a stočného včetně 15% DPH platné od 1.1.2020

pro oblasti v majetku akciové společnosti (Kč za 1 m3)
vodné stočné
56,03 46,01
 
Oznámení o změně cen vodného a stočného


Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti, stanoveny s účinností od 1. 1. 2020
ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto:

cena / 1 m3 bez DPH vč. 15% DPH vč. 10% DPH
voda pitná 48,72 56,03 53,59
voda odkanalizovaná 40,01 46,01 44,01
celkem 88,73 102,04 97,60

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2020, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

S platností od 1.5.2020 dochází k úpravě sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. K tomuto datu bude množství odebrané vody určeno buď odečtem měřícího zařízení nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Ing.Vladimír Stehlík v.r.
ředitel a. s.
Upozornění na důležitá telefonní čísla:

Dispečink Mladá Boleslav (nepřetržitý 24hodinový provoz)                   tel. 326 721 507

Obchodní oddělení Mladá Boleslav                                                          tel. 326 376 142
                                                                                                                         326 376 141
Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ:
pondělí                                                                                                      7,00 – 16,30 hod
středa                                                                                                         7,00 - 16,30 hod

Pokladní hodiny
Pondělí, středa                                                         7,30-11,30 hod          12.00-15.00 hod
Úterý, čtvrtek                                                          7,30-11,30 hod          12,00-14,30 hod
Pátek                                                                        7,30-11,30 hod          12,00-14,00 hod
 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!