Mladá Boleslav 21.12.2021


Ceny vodného a stočného včetně 10% DPH platné od 1.1.2022

pro oblasti v majetku akciové společnosti (Kč za 1 m3)
vodné stočné
57,34 50,31
 
Oznámení o změně cen vodného a stočného


Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti, stanoveny s účinností od 1. 1. 2022
ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto:

cena / 1 m3 bez DPH vč. 10% DPH
voda pitná 52,13 57,34
voda odkanalizovaná 45,74 50,31
celkem 97,87 107,65

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2022, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Uvedená cena se nevztahuje na vodovody a kanalizace, kde je výše ceny vodného a stočného stanovena podmínkami poskytovatele dotace a nelze tak uplatnit jednotnou cenu.

Ing.Vladimír Stehlík v.r.
předseda představenstva a ředitel a. s.
Upozornění na důležitá telefonní čísla:

Dispečink Mladá Boleslav (nepřetržitý 24hodinový provoz)                   tel. 326 721 507

Obchodní oddělení Mladá Boleslav                                                    tel. 326 376 142
                                                                                                           326 376 141
Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ:
pondělí                                                                                                      7,00 – 16,30 hod
středa                                                                                                       7,00 - 16,30 hod

Pokladní hodiny
Pondělí - čtvrtek                                                         7,30-11,30 hod          12.00-15.00 hod
Pátek                                                                        7,30-11,30 hod          12,00-14,00 hod
 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!