Jak platit za vodné a stočné

 

ZÁLOHY

 

Naše společnost upřednostňuje systém zálohových plateb. K vyúčtování záloh dochází zpravidla 1x ročně v předem stanoveném měsíci. Součástí vyúčtování je stanovení nového plánu záloh, který zákazník obdrží společně s vyúčtováním. Zálohy lze hradit jedním z níže uvedených způsobů:

 

·         SIPO – sdružené inkaso plateb obyvatelstva. Tuto službu provozuje Česká pošta, zákazník nahlásí na Obchodním oddělení spojovací číslo SIPO.

·         Trvalý příkaz k úhradě – zákazník si zajistí u své banky, případně v internetovém bankovnictví, zasílání částky dle námi vystaveného plánu záloh.

·         Bankovní inkaso – provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem. Platba je prováděna na základě požadavku naší společnosti vůči bankovnímu účtu odběratele.

 

Přeplatky z vyúčtování do výše 300 Kč včetně nevracíme a převádíme je na další zálohy, vyšší přeplatek vracíme buď převodem na účet sdělený zákazníkem, výjimečně poukázkou typu B na adresu odběratele.

 

Pokud máte zájem využít zálohového placení vodného a stočného, obraťte se, prosím, na naše Obchodní oddělení, které s Vámi uzavře Dohodu o zálohových platbách.

 

 

ÚHRADA FAKTUR

 

Daňové doklady za vyfakturované vodné a stočné od nás můžete obdržet poštou nebo

e-mailem. Úhradu faktur upřednostňujeme bezhotovostním způsobem.

 

Bezhotovostní úhrady

 

·         Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu naší společnosti

·         Bankovní inkaso – platba na základě požadavku naší společnosti vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného peněžním ústavem. Pro tento způsob platby je nutné zvolit dostatečný maximální platební limit.

·         Pomocí speciálního platebního QR kódu pro bankovní aplikace na chytrých telefonech, který je vytištěn na faktuře.

Hotovostní úhrady

 

·         Poštovní poukázka A – platbu je možné provést na kterékoliv poště prostřednictvím platebního dokladu „A“, který je součástí faktury za vodné a stočné.

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!