Voda v obci Vrchbělá

Vrchbělá

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 33,4 – 35,5 mS/m 125 mS/m
pH 7,4 – 7,7 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 2,8 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 44958 mg/l 50 mg/l
chloridy < 5 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,02 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,80 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 1,8 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 71,3 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík <2,0 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 25 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 65,86 Kč (s DPH) 59,87 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 55,74 Kč (s DPH) 50,67 Kč (bez DPH)
Celkem 121,60 Kč (s DPH) 110,54 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 0

Neevidujeme žádné havárie

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Mnichovo Hradiště

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod