Voda v obci Sobětuchy

Sobětuchy

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ne

Kvalita vody

  Hodnoty Limity *)
konduktivita (vodivost) 105 – 107 mS/m 125 mS/m
pH 7,1 – 7,3 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 5,0 – 5,1 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 98 – 121 mg/l 50 mg/l
chloridy 35,9 – 44,1 mg/l 100 mg/l
železo 0,04 – 0,12 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn 1,22 – 1,38 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 5,7 – 5,8 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l *)
vápník 199 - 203 mg/l 40 - 80 mg/l *)
hořčík 14,2 –19,9 mg/l 20 - 30 mg/l *)
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 180 - 188 mg/l 250 mg/l
draslík - 1 – 10 mg/l *)

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Celkem 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
5. 3. 2024 8:00 - 30. 11. 2024 12:00
Místo:
Sobětuchy
Stavba bude probíhat na pozemcích: 304/47, 304/48, 640/3, 671/2, 640/1, st. 73, st. 98 k. ú. Tuřice.
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel místní části Sobětuchy obce Tuřice pitnou vodou z nového zdroje HVT-1

Realizace nového vodojemu 2 x 30m3 s úpravnou vody a stanicí ATS. Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HVT-1. Bude vybudovaná nová příjezdová komunikace, zpevněné plochy v okolí VDJ a ÚV, oplocení a přípojka NN.

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Benátky nad Jizerou