Voda v obci Luštěnice

Luštěnice

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 45,9 – 54,9 mS/m 125 mS/m
pH 7,3 – 7,8 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,1 – 4,5 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 4,0 – 10 mg/l 50 mg/l
chloridy 8,8 – 11,2 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,19 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,99 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 2,5 - 2,7 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 99 - 103 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík <2,0 – 3,9 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 27 - 37 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 65,86 Kč (s DPH) 59,87 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 55,74 Kč (s DPH) 50,67 Kč (bez DPH)
Celkem 121,60 Kč (s DPH) 110,54 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
10. 7. 2023 11:00 - 31. 10. 2023 11:00
Místo:
Luštěnice
Luštěnice Zelená, Brodce
   Zobrazit na mapě
Důvod:
vybudování chybějících části kanalizačního tlakového přivaděče mezi obcemi Luštěnice a Brodce

Dostavba kanalizačního výtlaku PE100 RC SDR11 D160 bezvýkopovou technologií mezi ČOV Luštěnice a poslední revizní šachtou gravitační kanalizace Brodce nad Jizerou

 Kanalizační řad „A – úsek 1“ v délce 1 203,5 m

 Kanalizační řad „A – úsek 2“ v délce 412,7 m

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Benátky nad Jizerou

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod