Voda v obci Líny

Líny

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity *)
konduktivita (vodivost) 47,1 – 52,5 mS/m 125 mS/m
pH 7,3 – 7,6 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,0 – 4,5 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 5,5 – 14 mg/l 50 mg/l
chloridy 5,9 – 8,7 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,04 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 2,5 – 2,6 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l *)
vápník 94,8 – 96,6 mg/l 40 - 80 mg/l *)
hořčík 3,9 – 4,2 mg/l 20 - 30 mg/l *)
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 29 - 32 mg/l 250 mg/l
draslík - 1 – 10 mg/l *)

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 59,00 Kč (s DPH) 52,68 Kč (bez DPH)
Celkem 128,79 Kč (s DPH) 114,99 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 0

Neevidujeme žádné havárie

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Mladá Boleslav

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod