Voda v obci Hřivno

Hřivno

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity *)
konduktivita (vodivost) 104 – 112 mS/m 125 mS/m
pH 6,9 – 7,2 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 6,6 – 6,9 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 21 – 27 mg/l 50 mg/l
chloridy 55,3 – 59,2 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,03 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 1,34 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 5,5 – 5,6 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l *)
vápník 190 - 194 mg/l 40 - 80 mg/l *)
hořčík 17 - 19,7 mg/l 20 - 30 mg/l *)
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 160 - 167 mg/l 250 mg/l
draslík - 1 – 10 mg/l *)

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 59,00 Kč (s DPH) 52,68 Kč (bez DPH)
Celkem 128,79 Kč (s DPH) 114,99 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 1. 2024 12:12 - 30. 10. 2024 12:00
Místo:
Hřivno
p.p.č. 294/2, 295,455, 296, 297, 478, 18/8 k.ú. Hřivno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel místní části Hřivno městyse Chotětov pitnou vodou z nového zdroje HVH-1

Realizace nového vodojemu 2 x 30 m3 s úpravnou vody a stanicí ATS. Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HVH-1. Bude vybudovaná nová příjezdová komunikace, zpevněné plochy v okolí VDJ a ÚV, oplocení. Následně proběhne demolice stávajícího nevyužívaného objektu.

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Benátky nad Jizerou

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod