Voda v obci Hřivno

Hřivno

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 104 – 112 mS/m 125 mS/m
pH 6,9 – 7,2 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 6,6 – 6,9 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 21 – 27 mg/l 50 mg/l
chloridy 55,3 – 59,2 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,03 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 1,34 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 5,5 – 5,6 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 190 - 194 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík 17 - 19,7 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 160 - 167 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 59,00 Kč (s DPH) 52,68 Kč (bez DPH)
Celkem 128,79 Kč (s DPH) 114,99 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 2

Havárie
Datum a čas:
23. 2. 2024 14:00 - 9. 4. 2024 13:30
Místo:
Hřivno
celá obec
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Znečištění vody ve zdroji

V rámci pravidelné kontroly jakosti vody ve veřejném vodovodu v obci Hřivno naše společnost zjistila překročení hygienického limitu u ukazatele dusičnany. Laskavě žádáme spotřebitele napojené na veřejný vodovod o omezením používání nejakostní pitné vody k přímým pitným účelům, k vaření, přípravě jídel a nápojů do doby odstranění závady v kvalitě vody. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternami, jejichž umístění naleznete v mapě.

Dodávanou vodu lze nadále používat k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přichází do styku s potravinami nebo lidským tělem a k dalším účelům lidské spotřeby, například k údržbě domácnosti, praní prádla apod. Při konzumaci vody s nadlimitním obsahem dusičnanů jsou nejzranitelnější skupinou zejména kojenci a dále malé děti a těhotné ženy.

Na odstranění závadného stavu pracujeme. Dobu, po kterou tento mimořádný stav bude platit, nelze predikovat. V případě změn nebo nových skutečností vás budeme informovat.

Bližší informace naleznete v tomto oznámení zaslaném na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi.

Omlouváme se za komplikace. Děkujeme za pochopení.

Investiční činnost
Datum a čas:
15. 1. 2024 12:12 - 28. 2. 2025 12:13
Místo:
Hřivno
p.p.č. 294/2, 295,455, 296, 297, 478, 18/8 k.ú. Hřivno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel místní části Hřivno městyse Chotětov pitnou vodou z nového zdroje HVH-1

Realizace nového vodojemu 2 x 30 m3 s úpravnou vody a stanicí ATS. Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HVH-1. Bude vybudovaná nová příjezdová komunikace, zpevněné plochy v okolí VDJ a ÚV, oplocení. Proběhne demolice stávajícího nevyužívaného objektu.

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Benátky nad Jizerou

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod