Voda v obci Hřivno

Hřivno

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 104 – 110 mS/m 125 mS/m
pH 7,1 – 7,3 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 6,6 – 6,9 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 19 – 26 mg/l 50 mg/l
chloridy 59 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,04 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn 0,58 – 1,29 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 5,7 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 188 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík 25 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 161 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 65,86 Kč (s DPH) 59,87 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 55,74 Kč (s DPH) 50,67 Kč (bez DPH)
Celkem 121,60 Kč (s DPH) 110,54 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 0

Neevidujeme žádné havárie

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Benátky nad Jizerou

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod