Voda v obci Hrdlořezy

Hrdlořezy

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 45,9 – 50,9 mS/m 125 mS/m
pH 7,3 – 7,9 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,3 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 3,0 – 12 mg/l 50 mg/l
chloridy 8,5 – 9,7 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,11 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,65 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 2,5 - 2,6 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 98,1 - 101 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík <2,0 – 3,6 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 29 - 33 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 59,00 Kč (s DPH) 52,68 Kč (bez DPH)
Celkem 128,79 Kč (s DPH) 114,99 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
16. 7. 2023 15:00 - 31. 5. 2024 15:00
Místo:
Hrdlořezy
Hrdlořezy
   Zobrazit na mapě
Důvod:
celková rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu v obci

Bude provedena kompletní stavební rekonstrukce vodojemu spočívající v sanaci stávající železobetonové akumulační komory, vybudování nové armaturní a manipulační komory, V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a oplocení. Bude rovněž provedena kompletně nová elektrotechnologická, elektrostavební část a strojnětechnologická část.

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Mladá Boleslav

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod