Voda v obci Borovice

Borovice

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ne

Kvalita vody

  Hodnoty Limity *)
konduktivita (vodivost) 47,9 – 50,3 mS/m 125 mS/m
pH 7,3 – 7,7 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,3 -4,4 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 13 – 15 mg/l 50 mg/l
chloridy 5,2 - 6,8 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 -0,02 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 2,6 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l *)
vápník 100 - 103 mg/l 40 - 80 mg/l *)
hořčík <2 - 3,3 mg/l 20 - 30 mg/l *)
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 23 - 27 mg/l 250 mg/l
draslík - 1 – 10 mg/l *)

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Celkem 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
18. 3. 2024 8:00 - 30. 9. 2024 12:00
Místo:
Borovice
p.p.č. 635/2, 816/3, 820/1, 800, 512/4, 744/4, 796/5, 614/1, 581/45 k. ú. Borovice
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobování obyvatel obce Borovice pitnou vodou

SO 1 vodovodní řad TLT DN80 v délce 206m - stavební úpravy vodovodu

SO 2 vodovodní řad TLT DN80 v délce 213m - přeložení vodovodu

SO 3 vodovodní řad TLT DN80 v délce 292m - rozšíření vodovodu

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Mnichovo Hradiště