Bezplatné:

Při přerušení nebo omezení dodávky pitné vody odběrateli (příčina je na straně provozovatele vodovodu) provozovatel zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek (klimatické podmínky, délka přerušení dodávky vody a pod.). Náhradní zásobování je zcela zdarma.

Na objednávku (za úhradu):

Náhradní zásobování pitnou vodou lze provádět na objednávku za úhradu i při:
- ztrátě vody v místním zdroji (suché studny);
- kontaminace zdroje škodlivými látkami (povodeň, fekální znečištění);
- rekonstrukce rozvodů vody v bytových domech (přerušení na straně odběratele;
- v jiných případech (zvláštním případem je dovoz vody do bazénů na koupání).

Ceník služby na objednávku:

Autocisterna
35,- Kč/km
a) 900,-Kč / 1 použití
b) 850,- Kč / 1 hod provozu

Poznámka:
a) sazba 900,- Kč je sazbou za jednorázovou kompletní službu dovozu pitné vody, tj. použití vozu při jednom napuštění, vypuštění - např. při plnění bazénu;
b) sazba 850,- Kč/hod je sazba za hodinu provozu stroje při poruše dodávky vody způsobené cizím subjektem

Cena je součtem:
a) sazby za kilometr x celkový počet ujetých kilometrů
b) sazby za použití stroje (nebo v případě nouzového zásobování hodina provozu stroje od příjezdu na místo – a použije se fakturace na každou započatou čtvrthodinu)

Cisterna na podvozku, bez podvozku
Nájem/den : 550,- Kč
Poznámka:
Cena je součtem:
a) denní sazby nájemného x počet dnů
b) sazby za km dopravního prostředku přepravující cisternu x počet km

Pro zdravotní, školní a sociální ústavy bude nájemné fakturováno s 20%ní slevou (na faktuře bude uvedena plná cena + poskytnutí slevy).
 
Bližší informace na telefonu:
326 376 168 - úsek dopravy 
326 721 507 - dispečink (nepřetržitá služba)
326 376 111 - ústředna
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!