Ceny laboratorních rozborů bez 21 % DPH platné od 1.1.2022


rozbor (úkon) cena Kč
abioseston 72,00
absorbance 245 nm 66,00
administrativa 90,00
amonné ionty 102,00
AOX 1152,00
AOX - kal 1230,00
barva 66,00
biol.aktivního kalu 320,00
biolog. aktiv.kalu s bar. vl. 370,00
bor 192,00
BSK 5 320,00
BSK 5 (4 ředění) 490,00
chlor celkový 48,00
chlor vázaný 24,00
chlor volný 54,00
chloridy 66,00
CHSK Cr 210,00
CHSK Mn 114,00
chuť 50,00
CO2 agresivní 84,00
CO2 vázaný 72,00
CO2 volný 72,00
doprava 20,00
dusičnany 120,00
dusík celkový 276,00
dusík celkový - kal 300,00
dusík ve formě anorganické 24,00
dusík ve formě dusičnanů 120,00
dusík ve formě amoných iontů 156,00
dusík ve formě organické 24,00
dusitany 102,00
escherichia coli 192,00
enterokoky 192,00
fekální koliformní bakterie 210,00
filtrace 30,00
fluoridy 192,00
fosfor celkový 228,00
fosfor celkový - kal 348,00
fosforečnany 120,00
HCO3 72,00
hliník 210,00
hodinová sazba 420,00
homogenizace 24,00
hořčík 24,00
kalový index 24,00
KNK 4,5 60,00
KNK 8,3 60,00
koliformní bakterie 192,00
konduktivita 60,00
mangan 120,00
manipulační poplatek (subdodavatel) 54,00
manipulační poplatek( VIS) 54,00
nerozpuštěné látky sušené 190,00
nerozp. látky ztráta žíháním 24,00
nerozpuštěné látky žíhané 168,00
odběr vzorků - OV okamžitý 312,00
odběr PV- krácený rozbor 240,00
odběr vzorků PV - radioaktivita 132,00
odběr vzorků PV-úplný rozbor 300,00
pach 50,00
pH 54,00
pH tuhých kalů 58,00
počet organismů 72,00
počty kolonií při 22 156,00
počty kolonií při 36 156,00
rozpuštěné látky sušené 180,00
rozpuštěné látky ztráta žíháním 24,00
rozpuštěné látky žíhané 180,00
rozpuštěný kyslík 72,00
sediment 24,00
sírany 126,00
sírany-ov 156,00
slévání 48,00
sodík 168,00
suma Ca+Mg 90,00
sušina 138,00
sušina anorganická 138,00
sušina ztráta žíháním 24,00
teplota 24,00
TOL 2160,00
vápník 78,00
veškeré látky 24,00
výluh v kyselině, mineralizace 850,00
vzorkovnice OV 50,00
vzorkovnice OV (+AOX,NEL,ostatní spec.) 60,00
vzorkovnice PV - krácený rozbor 54,00
vzorkovnice PV - radioaktivita

12,00

vzorkovnice PV- úplný rozbor 72,00
zákal 78,00
zapůjčení vzorkovače 342,00
ZNK 4,3 48,00
ZNK 8,3 48,00
železo 120,00
živé organismy 72,00
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!