Ceny laboratorních rozborů bez 21 % DPH platné od 1.1.2019


rozbor (úkon) cena Kč
abioseston 44,00
absorbance 245 nm 55,00
administrativa 75,00
amonné ionty 85,00
AOX 960,00
AOX-K 1025,00
barva 55,00
biochem.spotřeba kyslíku 5ti denní 240,00
biochem.spotřeba kyslíku 5ti denní (4 ředění) 385,00
biol.aktivního kalu 180,00
biolog. aktiv.kalu s bar. vl. 220,00
bor 160,00
chlor celkový 40,00
chlor vázaný 20,00
chlor volný 45,00
chem.spotřeba kyslíku - Cr 155,00
chloridy 55,00
CHSK Mn 95,00
chuť 40,00
CO2 agresivní 70,00
CO2 vázaný 60,00
CO2 volný 60,00
doprava 20,00
dusičnany 100,00
dusík celkový 230,00
dusík celkový - kal 250,00
dusík ve formě anorganické 20,00
dusík ve formě dusičnanů 100,00
dusík ve formě amoných iontů 130,00
dusík ve formě organické 20,00
dusitany 85,00
escherichia coli 160,00
enterokoky 160,00
fekální koliformní bakterie 175,00
filtrace 25,00
fluoridy 160,00
fosfor celkový 190,00
fosfor celkový - kal 290,00
fosforečnany 100,00
hliník 175,00
hodinová sazba 350,00
homogenizace 20,00
hořčík 20,00
kalový index 20,00
KNK 8,3 50,00
KNK4,5 50,00
koliformní bakterie 160,00
konduktivita 50,00
mangan 100,00
manipulační poplatek (subdodavatel) 45,00
manipulační poplatek( VIS) 45,00
mastné kyseliny 200,00
nerozp. látky ztráta žíháním 20,00
nerozpuštěné látky sušené 130,00
nerozpuštěné látky žíhané 140,00
odběr vzorků - OV okamžitý 260,00
odběr PV- krácený rozbor 200,00
odběr vzorků PV - radioaktivita 110,00
odběr vzorků PV-úplný rozbor 250,00
pach 40,00
pH 45,00
pH tuhých kalů 48,00
počty kolonií při 22 130,00
počty kolonií při 36 130,00
rozpuštěné látky sušené 150,00
rozpuštěné látky ztráta žíháním 20,00
rozpuštěné látky žíhané 150,00
rozpuštěný kyslík 60,00
sediment 20,00
sírany 105,00
sírany-ov 130,00
slévání 40,00
sodík 140,00
suma Ca+Mg 65,00
sušina anorganická 11,00
sušina organická 115,00
sušina ztráta žíháním 20,00
teplota 20,00
TOL 1800,00
vápník 65,00
veškeré látky 20,00
výluh v kyselině, mineralizace 550,00
vzorkovnice OV 40,00
vzorkovnice OV (+AOX,NEL,ostatní spec.) 50,00
vzorkovnice PV - krácený rozbor 45,00
vzorkovnice PV - radioaktivita

10,00

vzorkovnice PV- úplný rozbor 60,00
zákal 65,00
zapůjčení vzorkovače 285,00
ZNK 4,3 40,00
ZNK 8,3 40,00
železo 100,00
živé organismy 30,00
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!