V akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav je od roku 2006 zaveden a používán certifikovaný "Integrovaný systém řízení" dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu jakosti), ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu) a OHSAS 18001:2008 (systém managementu BOZP) pro obory činností : provozování vodovodů, kanalizací, vodovodních a kanalizačních přípojek a s tím souvisejících činností včetně správy, rozvoje a nakládání s odpady. Společnosti byl dále certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech Praha propůjčen certifikát výjimečnosti, který je udělován společnostem, které zavedly nebo používají minimálně trojí systém řízení a kontroly.


                Certifikát ČSN EN ISO 9001 Certifikát ČSN EN ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát výjimečnostiLogo TÜV Politika IMS
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!