Havárie a odstávky

Investiční činnost
Datum a čas:
16. 7. 2023 15:00 - 31. 5. 2024 15:00
Místo:
Hrdlořezy
Hrdlořezy
   Zobrazit na mapě
Důvod:
celková rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu v obci

Bude provedena kompletní stavební rekonstrukce vodojemu spočívající v sanaci stávající železobetonové akumulační komory, vybudování nové armaturní a manipulační komory, V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a oplocení. Bude rovněž provedena kompletně nová elektrotechnologická, elektrostavební část a strojnětechnologická část.

Investiční činnost
Datum a čas:
28. 8. 2023 15:00 - 31. 7. 2024 15:00
Místo:
Jizerní Vtelno
Jizerní Vtelno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
rekonstrukce stávající úpravny pitných vod

Realizace nového objektu úpravny vody včetně technologie a souvisejících objektů u věžového vodojemu Jizerní Vtelno

Omlouváme se odběratelům, kteří jsou dotčeni přerušením dodávky vody, za komplikace způsobené poruchami vodovodního systému. Na opravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

V tuto chvíli neevidujeme žádnou havárii.
V tuto chvíli neevidujeme žádnou odstávku.
Investiční činnost
Datum a čas:
16. 7. 2023 15:00 - 31. 5. 2024 15:00
Místo:
Hrdlořezy
Hrdlořezy
   Zobrazit na mapě
Důvod:
celková rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu v obci

Bude provedena kompletní stavební rekonstrukce vodojemu spočívající v sanaci stávající železobetonové akumulační komory, vybudování nové armaturní a manipulační komory, V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a oplocení. Bude rovněž provedena kompletně nová elektrotechnologická, elektrostavební část a strojnětechnologická část.

Investiční činnost
Datum a čas:
28. 8. 2023 15:00 - 31. 7. 2024 15:00
Místo:
Jizerní Vtelno
Jizerní Vtelno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
rekonstrukce stávající úpravny pitných vod

Realizace nového objektu úpravny vody včetně technologie a souvisejících objektů u věžového vodojemu Jizerní Vtelno

Kontakt