Vážení zákazníci,

od pondělí 15. června 2020 bude opět otevřena pokladna naší společnosti v Mladé Boleslavi, v Čechově ulici a budou platit standartní pokladní hodiny:


Pondělí, středa   7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
Úterý, čtvrtek   7:30 - 11:30 12:00 - 14:30
Pátek   7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Dovolujeme si Vás zároveň informovat, že úhrady faktur a záloh za vodné a stočné je možné v naší společnosti provádět i dalšími způsoby, které naleznete v sekci Pro zákazníky.

Před návštěvou vám doporučujeme telefonickou nebo e-mailovou konzultaci.
Kontakty: Obchodní oddělení - obchodni@vakmb.cz, tel. č. 326 376 121 Oddělení TPČ - tpc@vakmb.cz, tel. č. 326 376 247, 326 376 252Valná hromada 2020

Pozvánku na řádnou valnou hromadu 2020 a podklady pro jednání valné hromady naleznete v sekci PRO AKCIONÁŘE
COVID-19 - Informace k opatření ve společnosti.

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. je provozovatel kritické infrastruktury vodovodů a kanalizací a naši zaměstnanci vykonávají zdravotně rizikové činnosti a proto z důvodu maximální ochrany a obrany proti šíření koronaviru COVID-19 jsme přijali a zavedli následující opatření:
  • Byly zrušeny úřední hodiny pro veřejnost na oddělení obchodním (fakturace, smlouvy, pohledávky) včetně pokladny (výběr vodného a stočného), dále bylo uzavřeno oddělení technicko-provozní činnosti (žádosti o vyjádření k možnosti napojení, k povolení staveb apod.). Opatření se týká i zákaznických center na provozech v Benátkách nad Jizerou i Mnichově Hradišti. Vše je možné vyřizovat pouze poštou, e-mailem nebo telefonicky.
  • Byly zrušeny porady, technické komise a výrobní výbory s investory, aby se eliminovalo více lidí na jednom místě.
  • Byly zrušeny veškeré naplánované návštěvy a exkurze na našich objektech.
  • Byly pozastaveny odečty vodoměrů a plánované výměny vodoměrů v nemovitostech jako ochrana zaměstnanců i zákazníků. Odběratelé mohou být vyzváni k samoodečtu, pokud máme telefonní spojení.
  • Odvoz odpadní vody z jímek není omezen, ale zaměstnanec má zpřísněná pravidla kontaktu se zákazníkem.
  • Zbytné činnosti preventivního charakteru, nebo které lze odložit, byly pozastaveny.
  • Stavební činnost na opravách a investicích pokračuje za hygienicky přísnějších podmínek. Přerušením prací nechceme přivést dodavatelské firmy do existenčních problémů.

Společnost zřídila Krizový štáb, který řeší aktuální podněty zaměstnanců i veřejnosti a neprodleně přijímá nutná opatření dle konkrétní situace.

Společnost má dva základní úkoly:
  • Zajistit bezproblémovou výrobu a dodávku pitné vody odběratelům a následné odvedení a vyčištění odpadní vody. Díky kvalitní podzemní vodě je přítomnost koronaviru vyloučená a nehrozí tak v této souvislosti odstavování vodovodů.
  • Zajistit maximální ochranu zaměstnanců, kteří přímo zajišťují činnosti kolem pitné a odpadní vody.

V Mladé Boleslavi dne 17. 3. 2020
Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva a ředitel a. s.


Změny ve vedení společnosti

Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři, Vážení zákazníci,
dne 30. května 2019 proběhla valná hromada společnosti, která schválila všechny písemné materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti. Zároveň došlo ke změnám ve vedení společnosti, které nyní pracuje ve složení:
- Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva pověřený obchodním vedením (ředitel a. s.)
- Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva pověřený obchodním vedením (technický náměstek a. s.)
- Ing. Jitka Filipová, ekonomická náměstkyně a. s.
- Ing. František Klouček, výrobní náměstek a. s.

Ing. Jan Sedláček, dlouholetý předseda představenstva a ředitel a. s. (od založení společnosti), se rozhodl užívat zaslouženého důchodu, věnovat se svým koníčkům a vnoučatům. Děkujeme mu za dlouholetou neúnavnou činnost pro akciovou společnost, její rozvoj a budování jejího dobrého jména. Přejeme mu vše nejlepší.

V Mladé Boleslavi dne 31. 5. 2019
Ing. Vladimír Stehlík za vedení společnosti

 S účinností od 1.1.2016 je stanovena cena pro dovozce odpadních vod na ČOV v působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ve výši 63,- Kč vč. DPH (54,78 Kč bez DPH).

Regionální projekt ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ V POVODÍ JIZERY

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

Zázračná voda bez jakékoliv chemie. Kde se vyskytuje?

Velké nezávislé testy kohoutkové vody. Co doopravdy obsahuje?


Kvalita vody - aktualizace k 1/2019

Nyní můžete dostávat faktury e-mailem

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!