Vážení zákazníci,

V souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 zákona č. 274/2001 a jeho novelou z 21. srpna 2013 jsme povinni jako dodavatel pitné vody uvést náš smluvní vztah do souladu s výše uvedeným zákonem.

Z toho důvodu Vás žádáme, abyste kontaktoval naše obchodní oddělení, a to buď telefonicky na tel. č. 326 376 123, 326 376 142, elektronicky obchodni@vakmb.cz nebo osobně v zákaznickém centru v Čechově ulici v Mladé Boleslavi v úředních hodinách v pondělí a ve středu v době od 7,00 do 16,30 hodin.

Pokud je číslo Vaší smlouvy osmimístné a na začátku je letopočet 2014 a vyšší, považujte tento dopis za bezpředmětný. Číslo smlouvy naleznete na zaslané faktuře.

Kontakty

Obchodní oddělení :
obchodni@vakmb.cz,   tel.326 376 121

Oddělení technicko-provozní činnosti :
tpc@vakmb.cz,   tel.326 376 252, 326 376 247

Vyjádření k existenci sítí : vyjadreni.vakmb.cz/wvp

Nepřetržitá služba v případě poruch a havárií NONSTOP

tel. 603 245 533, 326 721 507, 326 376 130, 326 376 160
Regionální projekt ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ V POVODÍ JIZERY

Zázračná voda bez jakékoliv chemie. Kde se vyskytuje?

Velké nezávislé testy kohoutkové vody. Co doopravdy obsahuje?

Kvalita pitné vody v České republice


Kvalita vody - aktualizace k 1/2021

Nyní můžete dostávat faktury e-mailem

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!