Voda v obci Velké Všelisy

Velké Všelisy

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ne

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 48,1 – 50,2 mS/m 125 mS/m
pH 7,4 – 7,6 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,8 – 4,9 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany <1,0 – 1,5 mg/l 50 mg/l
chloridy < 5 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,14 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,64 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 2,7 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 89,3 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík 10,5 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 16 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 65,86 Kč (s DPH) 59,87 Kč (bez DPH)
Celkem 65,86 Kč (s DPH) 59,87 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
31. 7. 2023 10:03 - 30. 11. 2023 10:04
Místo:
Velké Všelisy
Velké Všelisy
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodu a řešení tlakových poměrů v obci

Obnova stávajícího zásobního vodovodního řadu a položení nového řadu pro vytvoření vyššího tlakového pásma v celkové délce 444 m, instalace automatické tlakové stanice uvnitř manipulační komory věžového vodojemu.

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Benátky nad Jizerou