Voda v obci Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 45,9 – 50,9 mS/m 125 mS/m
pH 7,3 – 7,9 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,3 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 3,0 – 12 mg/l 50 mg/l
chloridy 8,5 – 9,7 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,11 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,65 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 2,5 - 2,6 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 98,1 - 101 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík <2,0 – 3,6 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 29 - 33 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 59,00 Kč (s DPH) 52,68 Kč (bez DPH)
Celkem 128,79 Kč (s DPH) 114,99 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 4

Investiční činnost
Datum a čas:
4. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Ulice Na Celně a Viničná
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodní a kanalizační sítě - Dopravní omezení
Investiční činnost
Datum a čas:
25. 3. 2024 8:00 - 31. 8. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Ulice Pod Skalou
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Výstavba nové splaškové kanalizace a obnova vodovodu v koordinaci s realizací plynárenského zařízení

Nové kanalizační potrubí KT DN250 v délce 129m a obnova vodovodního potrubí TLT DN80 v délce 272m.

Investiční činnost
Datum a čas:
2. 4. 2024 8:00 - 31. 10. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Dubce
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobení obyvatel pitnou vodou a odvedení odpadních vod

Obnova vodovodu v ul. Šámalova, ul. Prostřední, ul. Sluneční a ul. Na Pískách, včetně přepojení domovních vodovodních přípojek. Obnova kanalizace bezvýkopovou technologií, popř. výkopem, v ul. Šámalova, ul. Východní, ul. Prostřední, ul. Sluneční a ul. Na Pískách, včetně přepojení domovních kanalizačních přípojek.

Investiční činnost
Datum a čas:
12. 4. 2024 8:00 - 31. 7. 2024 12:00
Místo:
Mladá Boleslav
Ulice Máchova
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova vodovodní a kanalizační sítě

Vodovod - Litinové potrubí DN80 v délce 172m

Kanalizace - lokální opravy betonového potrubí DN600 a DN700 bezvýkopovou technologíí.

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Mladá Boleslav

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod