Voda v obci Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 45,9 – 54,9 mS/m 125 mS/m
pH 7,3 – 7,8 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,1 – 4,5 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 4,0 – 10 mg/l 50 mg/l
chloridy 8,8 – 11,2 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,19 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,99 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 2,5 - 2,7 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 99 - 103 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík <2,0 – 3,9 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 27 - 37 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 65,86 Kč (s DPH) 59,87 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 55,74 Kč (s DPH) 50,67 Kč (bez DPH)
Celkem 121,60 Kč (s DPH) 110,54 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
23. 7. 2023 15:00 - 29. 9. 2023 15:00
Místo:
Mladá Boleslav
Pražská ulice
   Zobrazit na mapě
Důvod:
výměna stávajícího vodovodního potrubí

Bude provedena výměna stávajícího vodovodního potrubí v koordinaci s rekonstrukcí mostu přes Klenici a opravou krytu vozovky v Pražské ulici

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Mladá Boleslav

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod