Voda v obci Jizerní Vtelno

Jizerní Vtelno

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ne

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 61,9 – 70,3 mS/m 125 mS/m
pH 7,2 – 7,5 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 6,4 – 6,5 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 5 - 10 mg/l 50 mg/l
chloridy 10,7 - 12 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,04 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,65 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 3,8 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 127 -128 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík 14,6 -15,1 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 40 - 44 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 65,86 Kč (s DPH) 59,87 Kč (bez DPH)
Celkem 65,86 Kč (s DPH) 59,87 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
28. 8. 2023 15:00 - 31. 7. 2024 15:00
Místo:
Jizerní Vtelno
Jizerní Vtelno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
rekonstrukce stávající úpravny pitných vod

Realizace nového objektu úpravny vody včetně technologie a souvisejících objektů u věžového vodojemu Jizerní Vtelno

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Mladá Boleslav