Voda v obci Chrást

Chrást

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity *)
konduktivita (vodivost) 45,9 – 50,9 mS/m 125 mS/m
pH 7,3 – 7,9 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,3 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 3,0 – 12 mg/l 50 mg/l
chloridy 8,5 – 9,7 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,11 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,65 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 2,5 - 2,6 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l *)
vápník 98,1 - 101 mg/l 40 - 80 mg/l *)
hořčík <2,0 – 3,6 mg/l 20 - 30 mg/l *)
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 29 - 33 mg/l 250 mg/l
draslík - 1 – 10 mg/l *)

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 59,00 Kč (s DPH) 52,68 Kč (bez DPH)
Celkem 128,79 Kč (s DPH) 114,99 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
1. 3. 2024 8:00 - 30. 9. 2024 12:00
Místo:
Chrást
Pozemková p.č. 583/1 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, p.č. 201/2, 203/34, 203/35, 203/36, 229, 233 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi a p.č. 86, 284/4, 284/18, 284/20, 284/23, 284/24, 284/41 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi,
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Vodovod - zásobování pitnou vodou

Nový přívodní vodovodní řad TLT DN200 v celkové délce 1027m z městské části Mladé Boleslavi Chrást do místní části Mladé Boleslavi Bezděčín. Stavba je koordinována s plánovanou stavbou cyklostezky.

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Mladá Boleslav

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod