Voda v obci Chotětov

Chotětov

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 114 – 120 mS/m 125 mS/m
pH 7,0 – 7,3 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 7,7 – 8,0 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 1,5 – 3 mg/l 50 mg/l
chloridy 55,3 – 58,8 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,03 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn 0,65 – 0,93 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 5,3 – 5,6 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 165 - 176 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík 27,0 – 29,3 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 161 - 163 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 65,86 Kč (s DPH) 59,87 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 55,74 Kč (s DPH) 50,67 Kč (bez DPH)
Celkem 121,60 Kč (s DPH) 110,54 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
1. 8. 2023 15:00 - 31. 10. 2023 15:00
Místo:
Chotětov
Chotětov, Bezno
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Nový vodovodní přivaděč pro obec CHotětov

Bezvýkopová pokládka nového vodovodního potrubí v délce 2 477 m, včetně realizace distriktní šachty a přípojky NN X Bezna do Chotětova

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Benátky nad Jizerou

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod