Voda v obci Bradlec

Bradlec

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity
konduktivita (vodivost) 45,9 – 50,9 mS/m 125 mS/m
pH 7,3 – 7,9 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,3 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 3,0 – 12 mg/l 50 mg/l
chloridy 8,5 – 9,7 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,11 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,65 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 2,5 - 2,6 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l
vápník 98,1 - 101 mg/l 40 - 80 mg/l
hořčík <2,0 – 3,6 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 29 - 33 mg/l 250 mg/l

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 59,00 Kč (s DPH) 52,68 Kč (bez DPH)
Celkem 128,79 Kč (s DPH) 114,99 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 1

Investiční činnost
Datum a čas:
1. 2. 2024 8:00 - 31. 10. 2024 12:00
Místo:
Bradlec
parc. č. 177/56 v k. ú. Bradlec
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Oprava stávajícího věžového vodojemu Bradlec

Oprava věžového vodojemu o objemu 100m3. Proběhne oprava ocelové konstrukce vodojemu, nové povrchové úpravy, výměna opláštění nádrže, výměna potrubí a elektroinstalace.

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Mladá Boleslav

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod