Voda v obci Benátky nad Jizerou

Benátky nad Jizerou

Vodovod
Ano
Kanalizace
Ano

Kvalita vody

  Hodnoty Limity *)
konduktivita (vodivost) 67,4 – 79,3 mS/m 125 mS/m
pH 7,1 – 7,6 6,5 - 9,5
KNK 4.5 (alkalita) 4,6 – 4,9 mmol/l -
Amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,010 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 9 – 15 mg/l 50 mg/l
chloridy 38,6 – 45,9 mg/l 100 mg/l
železo <0,02 – 0,10 mg/l 0,2 mg/l
CHSK Mn <0,50 – 0,93 mg/l 3 mg/l
Suma Ca a Mg (tvrdost) 3,6 – 3,9 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l *)
vápník 121 - 135 mg/l 40 - 80 mg/l *)
hořčík 11,3 – 15,3 mg/l 20 - 30 mg/l *)
mangan <0,030 mg/l 0,05 mg/l
sírany 83 - 100 mg/l 250 mg/l
draslík - 1 – 10 mg/l *)

Ceník

Vodné (m3) 69,79 Kč (s DPH) 62,31 Kč (bez DPH)
Stočné (m3) 59,00 Kč (s DPH) 52,68 Kč (bez DPH)
Celkem 128,79 Kč (s DPH) 114,99 Kč (bez DPH)

Odstávky a havárie 2

Investiční činnost
Datum a čas:
2. 4. 2024 8:00 - 31. 12. 2024 12:00
Místo:
Benátky nad Jizerou
ul. V Koreji a ul. Komenského Benátky nad Jizerou
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Obnova stávajícího vodovodního řadu a kanalizační stoky před rekonstrukcí komunikace

Obnova vodovodu TLT DN80 v délce 335,31m v ul. Komenského. Bezvýkopová oprava potrubí a šachet kanalizace v ul. Komenského. Obnova armaturních uzlů vodovodu a uzávěrů přípojek v ul. V Koreji. Obnova kanalizační stoky KT DN300 v délce 165,4m v ul. V Koreji.

Investiční činnost
Datum a čas:
2. 7. 2024 8:00 - 31. 1. 2025 12:00
Místo:
Benátky nad Jizerou
Ulice Pražská p.p.č. 895/3, 918/2, 918/5, 133/31, 133/8, 895/19, 897/2, 897/1, 133/32, 133/84, 133/62, 133/61, 133/59, 133/11, 897/1, 898/1, 924/1 v k.ú. Staré Benátky
   Zobrazit na mapě
Důvod:
Zásobování obyvatel pitnou vodou a odvedení odpadních vod

V rámci rekonstrukce komunikace Pražská ve městě Benátky nad Jizerou a přilehlých chodníkových ploch dojde k obnově vodovodu a kanalizace.

Kontakty

Technické oddělení

Provoz rozvodů vody
Benátky nad Jizerou

Provoz kanalizace a čistíren odpadních vod