Valná hromada akciové společnosti se uskutečnila 18.5.2023

Aktuality

19. 5. 2023

Dne 18. května 2023 proběhla řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Akcionáři společnosti schválili všechny materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti, mimo jiné výroční zprávu za rok 2022 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2022.

Tisková zpráva k valné hromadě