Upozornění pro akcionáře společnosti:

Akcionáři vlastnící akcie na jméno sdělí společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona ( 134/2013 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů) do dne konání první valné hromady společnosti tj. 12.6.2014 konané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, společnost upozorní akcionáře na tuto povinnost oznámením uveřejněným společně s pozvánkou na valnou hromadu. Do doby uplynutí lhůty podle předchozí věty postupuje společnost při výplatě jakýchkoliv peněžitých plnění akcionářům podle dosavadní právních předpisů.
Akcionáři vlastníci akcií na majitele v zaknihované podobě mohou číslo svého bankovního účtu sdělit přes účastníka centrálního depozitáře (lze u zařazených i nezařazených účtů) podrobnější informace naleznete na www.cdcp.cz.. Centrální depozitář cenných papírů takto evidovaná čísla účtů bude poskytovat ve výpisu z evidence emise, které si společnost žádá pro účely výplaty dividend nebo konání valných hromad rozhodných pro výplatu dividend. Akcionáři také mohou číslo svého bankovního účtu sdělit i společnosti.  

  • číslo účtu musí být sděleno prokazatelnou formou (písemnou, osobní)
  • neopomenout aktualizaci sdělených údajů v případě změny (čísla účtu, elektronické adresy apod.)

Pro zlepšení vzájemné komunikace s a.s. mohou akcionáři zároveň sdělit své elektronické adresy.
S případnými dotazy se obracejte na uvedený kontakt v pracovní dny v době od 9:00 -13:00 hod.

Monika Vrabcová
vedoucí majetkoprávního oddělení

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983

tel.:        +420 326 376 133
fax:        +420 326 721 502
mob.:    +420 605 228 326
e-mail:  mvrabcova@vakmb.cz
http:      www.vakmb.cz

 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!