Řádná valná hromada 14. června 2007
Místo konání: Mladá Boleslav, náměstí Míru,Taneční škola Zita

Dokumenty schválené akcionáři :

Výroční zpráva za rok 2006, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, konsolidační výroční zpráva 2006, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení tantiém za rok 2006.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč):
 
aktiva celkem 1 659 881   pasiva celkem 1 659 881
dlouhodobý majetek 1 511 856   vlastní kapitál 1 504 096
oběžná aktiva 147 200   cizí zdroje 155 540
časové rozlišení 825   časové rozlišení 245

výsledek hospodaření po zdanění : 19,822 mil.Kč

Rozdělení zisku :
 

Disponibilní zisk 19 821 951,50 Kč
Rezervní fond 992 000,00 Kč
Sociální fond 780 000,00 Kč
Stimulační fond 2 338 000,00 Kč
Tantiémy 320 000,00 Kč
Rozvojový fond 13 409 756,00 Kč
Nerozdělený zisk 1 982 195,50 Kč


Výsledek hospodaření po zdanění: 19 822 mil.Kč


Volba členů představenstva:
Ing. Ladislav Nádvorník
MUDr. Raduan Nwelati
Ing. Jan Sedláček
Ing. Vladimír Stehlík

Volba členů dozorčí rady:
Vladimír Dlouhý
Jiří Hieke
Mgr. Josef Hrobník
Jaroslav Myška
Mgr. Jan Smutný
Mgr. Daniela Vernerová


Skupinový projekt „MLADOBOLESLAVSKO“, Fond soudržnosti EU – informace o průběhu

 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!