Řádná valná hromada 16. června 2005
Místo konání : Mladá Boleslav, náměstí Míru, Taneční škola Zita.

Dokumenty schválené akcionáři :

Výroční zpráva za rok 2004, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004 a účetní závěrka společnosti za rok 2004. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení tantiém za rok 2004.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2004 (v tis. Kč):
 
aktiva celkem 1 446 999   pasiva celkem 1 446 999
dlouhodobý majetek 1 319 490   vlastní kapitál 1 333 467
oběžná aktiva 119 373   cizí zdroje 113 469
časové rozlišení 8 136   časové rozlišení 63

výsledek hospodaření po zdanění : 20,065 mil. Kč

Rozdělení zisku:

Disponibilní zisk 20 064 705,89 Kč
Sociální fond: 715 000,00 Kč
Rezervní fond 1 004 000,00 Kč
Stimulační fond 2 145 000,00 Kč
Tantiémy 540 000,00 Kč
Rozvojový fond 13 654 235,00 Kč
Nerozdělený zisk 2 006 470,89 Kč

Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady.
Zvýšení základního kapitálu celkem o částku 58 915 000 Kč upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady.


Předmět a ocenění nepeněžitých vkladů - seznam vkládaného vodohospodářského majetku:

 • Město Bakov nad Jizerou, IČ 237418 - vodovod místní části Horka včetně přívodního řádu k místní části Horka a vodovod místní části Buda včetně přívodního řádu k místní části Buda, vše ve městě Bakov nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1728-12-2005
  ocenění: 5 696 500,- Kč emisní kurs 1 308,90 Kč počet akcií: 4 352
 • Město Benátky nad Jizerou, IČ 237442 - vybraná část vodovodního řadu o délce 395 m a vybraná část kanalizační stoky o délce 394 m v lokalitě rodinných domů Nad Vinicemi, vybraná část vodovodního řadu o délce 746 m a vybraná část kanalizační stoky o délce 1.039,4 m v průmyslové zóně (Tábor 19), vybraná část vodovodního řadu o délce 78,5 m v místní části Kbel, vybraná část vodovodního řadu o délce 160 m a vybraná část kanalizační stoky o délce 152 m v Pražské ulici, vše ve městě Benátky nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1729-12-2005
  ocenění: 10 224 400,- Kč emisní kurs 1 308,80 Kč počet akcií: 7 812
 • Statutární město Mladá Boleslav, IČ 238295 - vodovod a kanalizace v lokalitě rodinných domů „Na Vandrovce“, vodovod a kanalizace ve Východní průmyslové zóně včetně přečerpávací stanice odpadních vod postavené na pozemku č. parc. - 6582, katastrální území Mladá Boleslav, vybraná část kanalizační stoky o délce 290 m v ulici U Cukrovaru (Čejetičky) včetně přečerpávací stanice odpadních vod postavené na pozemku č. parc. - 590/1, katastrální území Čejetice u Mladé Boleslavi a výtlačného řadu v délce 62 m, vodovod a kanalizace místní části Jemníky, vše na území Statutárního města Mladá Boleslav tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1730-12-2005
  ocenění: 42 072 800,- Kč emisní kurs 1 308,80 Kč počet akcií: 32 146
 • Město Mnichovo Hradiště, IČ 238309 - vodovod a kanalizace v lokalitě rodinných domů „Za orlí branou“, vybraná část vodovodního řadu o délce 107 m v místní části Hoškovice , vše ve městě Mnichovo Hradiště tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1731-12-2005
  ocenění: 4 975 300,- Kč emisní kurs 1 308,90 Kč počet akcií: 3 801
 • Obec Březno, IČ 237574 - vybraná část vodovodního řádu o délce 425,4 m v obci Březno tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1732-12-2005
  ocenění: 970 600,- Kč emisní kurs 1 309,80 Kč počet akcií: 741
 • Obec Bukovno, IČ 237591 - vybraná část vodovodního řádu o délce 189 m v místní části Líny, obci Bukovno tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1733-12-2005
  ocenění: 484 100,- Kč emisní kurs 1 311,90 Kč počet akcií: 369
 • Obec Dalovice, IČ 508896 - automatická tlaková stanice vyššího tlakového pásma postavená na pozemku č. parc. 13 a č. parc. 10, vše katastrální území Dalovice, obec Dalovice tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1734-12-2005
  ocenění: 580 000,- Kč emisní kurs 1 309,20 Kč počet akcií: 443
 • Obec Josefův Důl, IČ 48679861 - vodovod v obci Josefův Důl včetně čerpací stanice a studny postavené na pozemku č. parc. 44/8, katastrální území Josefův Důl u Mladé Boleslavi, obec Josefův Důl a zemního vodojemu jednokomorového postaveného na pozemku č. parc. 58/1, katastrální území Josefův Důl u Mladé Boleslavi, obec Josefův Důl tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1735-12-2005
  ocenění: 1 813 900,- Kč emisní kurs 1 309,60 Kč počet akcií: 1 385
 • Obec Klášter Hradiště, IČ 238007 - automatická tlaková stanice vyššího tlakového pásma včetně technologie postavená na pozemku č. parc. - 209/21, katastrální území Klášter Hradiště nad Jizerou, obec Klášter Hradiště tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1736-12-2005
  ocenění: 1 388 100,- Kč emisní kurs 1 309,50 Kč počet akcií: 1 060
 • Obec Kolomuty, IČ 509345 - vybraná část vodovodního řadu o délce 323,6 m v obci Kolomuty tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1737-12-2005
  ocenění: 713 100,- Kč emisní kurs 1 310,80 Kč počet akcií: 544
 • Obec Krásná Ves, IČ 238147 - vybraná část vodovodního řadu o délce 213,5 m v obci Krásná Ves tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1738-12-2005
  ocenění: 537 100,- Kč emisní kurs 1 310,- Kč počet akcií: 410
 • Obec Mečeříž, IČ 509043 - vybraná část vodovodního řádu o délce 124 m v obci Mečeříž tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1739-12-2005
  ocenění: 317 600,- Kč emisní kurs 1 312,30 Kč počet akcií: 242
 • Obec Plazy, IČ 238431 - vybraná část vodovodního řádu o délce 219 m v obci Plazy tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1740-12-2005
  ocenění: 452 400,- Kč emisní kurs 1 311,30 Kč počet akcií: 345
 • Obec Semčice, IČ 238597 - obecní vodovod v obci Semčice tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1741-12-2005
  ocenění: 6 209 700,- Kč emisní kurs 1 308,90 Kč počet akcií: 4 744
 • Obec Vinařice, IČ 509027 - vybraná část vodovodního řádu o délce 386 m v obci Vinařice tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1742-12-2005
  ocenění: 682 000,- Kč emisní kurs 1 309,- Kč počet akcií: 521

Charakteristika nově vydaných 58 915 kusů akcií společnosti:
Druh : kmenová akcie
Podoba: listinná
Forma: na jméno
Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1 000,- Kč
Lhůta pro upsání akcií: upisování nových akcií a jejich splacení proběhne ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.
Výše emisního kursu je určena dle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu schválených valnou hromadou dne 12.6.2003.
 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!