ÚVODNÍ SLOVO (Zpravodaj 2/2008)
Jaroslav Myška
bývalý předseda dozorčí rady a.s.
bývalý starosta města Mnichovo Hradiště


Vážení čtenáři,
motto akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zní „Voda je život, chraňme ji!“ Není snad výstižnější vyjádření k tomu, co pro nás voda znamená. Dnes už pravděpodobně neexistuje člověk, který by významu vody tuto důležitost nepřikládal.
Světové velmoci míří za hranice země, míří do vesmíru. Prvním, po čem ve svých výzkumech pátrají, je právě voda. Tam, kde je voda, je totiž možné objevit i život. A nezáleží na tom, v jakém skupenství voda je a v jakém stadiu evoluce se případný život nachází. Tento výzkum stále pokračuje a věřme, že jednoho dne dospějeme k poznání, že voda dává základ života i mimo naši planetu. V průběhu minulých let i Česká republika mohla zaznamenat, jak důležitou surovinou voda je. Vzpomeňme na boj, který nastal vstupem nadnárodních společností na náš trh a jejich snahou dostat se ke zdrojům a distribuci pitné vody v České republice. Jak prozíravé bylo vedení VaK Mladá Boleslav na tuto hru nepřistupovat! Jen přímí účastníci vědí, jak atakující a tvrdá jednání se odehrála, jen aby tato společnost zůstala i nadále v majetku obcí a ty v ní samy rozhodovaly. Je nutné vážit si i těch nejmenších obcí, které se nenechaly zlákat vidinou okamžitého zisku z prodaných akcií, ale uváženě upřednostnily dlouhodobý prospěch a bezprostřední možnost spolurozhodovat o společnosti a jejím dalším rozvoji jak z hlediska dodávky pitné vody, tak i odkanalizováním vod znečistěných.
Je pravda, že ceny ve všech síťových odvětvích mají vzrůstající tendenci, vodárenství nevyjímaje. Je také pravda, že jejich vzrůst ovlivňujeme částečně sami a není nám nikým diktována. A to právě v případě nadnárodních společností, jejichž hlavním cílem je zisk, není možné.
Ano, naše obce financují investice do vodního hospodářství a posléze je oproti akciím vkládají do majetku společnosti. Ta je pak spravuje a udržuje. Zhodnotíme-li objektivně, jak si při tom společnost vede, nezbývá než konstatovat, že lepšího správce jsme si vybrat nemohli.
Česká republika se v přístupové smlouvě k Evropské unii zavázala, že do roku 2010 budou mít obce nad 2000 obyvatel čištění odpadních vod vyřešeno. Splnění tohoto závazku je EU ochotna finančně podporovat. K této finanční pomoci je složité se dostat. Naše společnost, vlastněná z 94 % obcemi, problém získat tyto prostředky nemá, viz projekt Mladoboleslavsko. Evropská unie privátní sektor podporovat nechce.
Přejme si tedy, aby Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., i nadále pokračovaly v nastoupené cestě s takovouto zodpovědností k službám pro naše spoluobčany.


Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!