ÚVODNÍ SLOVO ke Zpravodaji 2/2015
Mgr. Jana Štěpánová
bývalá členka představentva a. s.
bývalá starostka města Bakov nad Jizerou


Vážení a milí čtenáři, dostalo se mi cti napsat několik řádků jako úvod k vydání Zpravodaje akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a pokusím se zhostit této záležitosti svým pohledem na tuto firmu. VaK, jak tuto společnost známe a nazýváme, si většinou spojujeme s kvalitní a chutnou vodou. Pro běžného odběratele začíná koloběh vody otočením kohoutku doma nebo v zaměstnání a končí vypuštěním umyvadla nebo spláchnutím toalety. Jen málo z nás pak má bližší informace o tom, jaký je koloběh vody celý od jejího čerpání, čištění, distribuce až po její opětné čištění na čistírnách odpadních vod a odvádění zpět do vodních toků. Jako starostka Bakova nad Jizerou jsem dostala příležitost získat více informací nejen o tomto procesu, ale také o fungování akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, mohla jsem se spolupodílet na rozhodování o jejích zásadních otázkách jako zástupce jednoho z akcionářů a členka představenstva. Po téměř osmi letech činnosti v obou těchto funkcích si dovoluji vyjádřit spokojenost a obdiv nad fungováním této společnosti, které mohu posoudit nejen jako zkušený manažer, ale také jako právník. Management VaK je složen z profesionálů oddaným vodě a firmě, která se jí zabývá. Bez tohoto přístupu k věci by nebylo možné, aby společnost byla v tak dobré kondici. Není samozřejmostí, že firma dokáže připravit a realizovat velké investiční akce podpořené mnohdy nemalými dotacemi z EU, díky kterým například dochází k odkanalizování dalších měst a obcí našeho regionu nebo jejich částí a k zajištění dostatku kvalitní pitné vody. Přitom je nezbytná úzká spolupráce firmy s vedením radnic, jejichž starostí je především péče o občany a jejich potřeby, mezi které patří také dodávky vody a zajištění kvalitní kanalizace. To vše s ohledem na platné zákony. Tím, že jsou města a obce současně akcionáři společnosti, je tato spolupráce snazší. Jako starostka Bakova nad Jizerou jsem byla vždy se společností VaK Mladá Boleslav velmi spokojena. V rámci projektu Mladoboleslavsko I došlo k odkanalizování části našeho města, které představovalo nemalý zásah do jeho života i rozpočtu. Město dále připravilo projektovou dokumentaci k odkanalizování místní části Malá Bělá, technické záležitosti a další podrobnosti jsme mohli konzultovat se zástupci společnosti a v současné době jsme ve spolupráci s ní připraveni požádat o dotaci na tuto investiční akci. Pro město se tak společnost stala nejen odborným 4 | číslo 2 | 2015 Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav konzultantem, ale i strategickým partnerem při přípravě a realizaci investičních akcí. Z pohledu starosty, pro něhož je dodávka pitné vody a kanalizace pouze jedno z mnoha témat k řešení, je účast v akciové společnosti nemalá pomoc i snazší cesta k vyřešení potřeb města a jeho obyvatel. Všem starostům našeho regionu ráda osobně doporučím řešení záležitostí pitné vody a kanalizace se zástupci VaK Mladá Boleslav. Nemohu se nezmínit o tom, že kvalitu připravovaných dokumentů k projednání, přípravu a průběh investičních akcí, průběh veřejných zakázek i přípravu zasedání představenstva a valných hromad akciové společnosti posuzuji z hlediska své profese. Poznala jsem řadu firem, osob i měst a obcí a mohu porovnat a posoudit jejich fungování. V případě VaK Mladá Boleslav jsem se nikdy nesetkala s nepřipraveností nebo neochotou vysvětlit záležitosti týkající se chodu společnosti nebo realizace některé z investičních akcí. Všechny právní záležitosti jsou připravovány na vysoké profesní úrovni a vysvětlovány. Ačkoliv se to někomu může zdát nevýznamné, pro mou důvěru ve firmu a její představitele je to naopak důležité. Po téměř osmi letech společných setkání moje role v představenstvu společnosti pomalu končí. Proto mi dovolte poděkovat závěrem všem kolegům, členům představenstva i dozorčí rady, za profesionální a přátelský přístup, příjemná osobní setkání i práci. Nemohu opomenout poděkovat také Mileně Prskavcové a ing. Tomáši Žitnému, které budu mít společně s ing. Janem Sedláčkem a ing. Vladimírem Stehlíkem navždy pozitivně spojené se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., a budu na ně vždy ráda vzpomínat.

S přáním všeho dobrého

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!