ENGLISH INFO    DEUTSCH INFOOznámení o změně ceny vodného a stočného 2023


Cenová nabídka kanalizační šachty REHAU od VaK Mladá Boleslav


Stránky projektu Jizera

Stránky skupinového projektu "Odkanalizování obcí v povodí Jizery"Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobuje pitnou vodou přibližně sto tisíc obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav a zároveň odebrané a znečištěné vody čistí na svých čistírnách odpadních vod.

Voda se tak vrací v odpovídají kvalitě zpět do přírody. Dodávaná voda je kvalitní a převážná část je vhodná pro přípravu kojenecké stravy. Prvořadým cílem všech zaměstnanců společnosti je nejen spolehlivé a nepřetržité zásobování obyvatel pitnou vodou a její následné čištění, ale hlavně maximální snaha o trvalou spokojenost všech zákazníků s poskytovanými službami.Více jak 95 procent akcií společnosti vlastní města a obce okresu Mladá Boleslav a to jim zaručuje přímou kontrolu účelnosti vynakládaných prostředků na obnovu a modernizaci vodovodů a kanalizací v okrese.


Voda je život, chraňme ji!

Na začátek stránky Tisk Nápověda
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!