ENGLISH INFO    DEUTSCH INFO


Stránky projektu Jizera

Stránky skupinového projektu "Odkanalizování obcí v povodí Jizery"


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN

platné od 13.10.2020

Obchodní oddělení (smlouvy a fakturace) a Oddělení technicko-provozní činnosti (vyjádření):

pondělí a středa od 7,00 do 15,00 hodin


Dovolujeme si Vás požádat o upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech.

Kontakty

Obchodní oddělení :
obchodni@vakmb.cz,   tel.326 376 121

Oddělení technicko-provozní činnosti :
tpc@vakmb.cz,   tel.326 376 252, 326 376 247

Vyjádření k existenci sítí : vyjadreni.vakmb.cz/wvp

Nepřetržitá služba v případě poruch a havárií NONSTOP

tel. 603 245 533, 326 721 507, 326 376 130, 326 376 160


Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobuje pitnou vodou přibližně sto tisíc obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav a zároveň odebrané a znečištěné vody čistí na svých čistírnách odpadních vod.

Voda se tak vrací v odpovídají kvalitě zpět do přírody. Dodávaná voda je kvalitní a převážná část je vhodná pro přípravu kojenecké stravy. Prvořadým cílem všech zaměstnanců společnosti je nejen spolehlivé a nepřetržité zásobování obyvatel pitnou vodou a její následné čištění, ale hlavně maximální snaha o trvalou spokojenost všech zákazníků s poskytovanými službami.Více jak 95 procent akcií společnosti vlastní města a obce okresu Mladá Boleslav a to jim zaručuje přímou kontrolu účelnosti vynakládaných prostředků na obnovu a modernizaci vodovodů a kanalizací v okrese.


Voda je život, chraňme ji!

Na začátek stránky Tisk Nápověda
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!