Přijďte se k nám podívat!
Zájemcům z řad široké veřejnosti umožňujeme nahlédnout na vybraných objektech do procesu výroby jak pitné vody (úpravna vody Rečkov), tak rovněž i následného zpracování vod odpadních (ČOV II – Mladá Boleslav – Podlázky). Žáci a studenti základních, středních i vysokých škol a odborná veřejnost mají možnost navštívit naše provozy na základě předem objednané exkurze. Zábavně poučnou formou jsou návštěvníci seznámeni , co to znamená „vyrábět vodu“ a co se s vodou použitou, mizející „ dírou kamsi“ děje dále.
Exkurzi je možné dohodnout a objednat na personálním oddělení společnosti na telefonním čísle 326 376 129 nebo přímo na uvedených objektech:

ÚV Rečkov: telefon 326 781 505
ČOV II Podlázky: telefon 326 376 197

Pro ostatní širokou veřejnost jsou tyto prostory přístupné v rámci organizovaného Dne otevřených dveří.

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!