Do 7/2010 byla evidence cenných papírů vedena Střediskem cenných papírů.
Od 7/2010 tuto evidenci dle zákona převzal Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
Veškeré informace naleznete zde: www.cdcp.cz


Filozofie a cíle

Stanovisko Dozorčí rady

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!