BYLO - NEBYLO
Mgr. Svatopluk Kvaizar
člen dozorčí rady
člen zastupitelstva města Mladá Boleslav


Bylo – nebylo, ale voda stála pár haléřů za kubík, prostě v rozpočtu rodiny – nic! Jakž takž bylo jisté, že otočíme-li kohoutkem tak voda poteče, pokud však právě nebude soused kropit zahrádku, nebo nepraskne zkorodovaný vodovodní řád. Kvalita asi byla dobrá až na chlórový odér, protože nás ani nezajímala. Věděli jsme, že použitá voda zase odteče do Jizery obšťastnit další spotřebitele a nikdo nebude zkoumat, kolik obsahuje dusičnanů či fosfátů a jiných nemravností. Někdy byla i Jizera v našem povodí červená, jindy žlutá nebo modrá až zelená, podle toho jaký barevný vzor se právě „jel“ ve filmové či strojní tiskárně n.p. TIBA v Josefově Dole. Byla to doba, kdy nás nezajímal protékající splachovač a kapající kohoutky. Nezajímalo nás ani, jak vypadá to zařízení, které nám vodu upravuje a dodává, nebo následně odpadní vodu čistí. Hlásat, že „Voda je život“ by nám připadlo jako prázdné klišé. V té době jsme však na prázdná klišé byli zvyklí, nezajímal nás obsah slov. Nejen o vodě.
Měl jsem to „štěstí“ v této době vyrůstat a ještě větší štěstí, tentokrát již bez uvozovek, mě zastihla doba, kdy se slovům přiřazoval správný a reálný obsah. A tak voda se pro nás stala matérií, kterou se musíme naučit brát zatraceně vážně. V našem regiónu máme štěstí na bohaté zdroje vody, měli jsem i štěstí na osvícenější vedení společnosti v rámci státního podniku Středočeských vodovodů a kanalizací a tak, když došlo k privatizaci, resp. uspořádání správy vodohospodářských závodů v rámci kraje vytvořením smíšených akciových společností ve vlastnictví obcí s malým podílem diků, individuálních investorů apod., vznikla akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - společnost s dobrými základy pro další rozvoj, na kterou dohlíželi sami občané prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti. Měl jsem tu čest, osm let být členem řídícího orgánu a hájit zájmy občanů Mladé Boleslavi. Praxe, kterou jsem získal v této době mi otevřela oči tak, že dnes již rozumím, co znamená ono „Voda je život“a především výzva, že ji nejen máme, ale i musíme chránit!
O jak důležitou službu ve prospěch našich občanů se jedná, nám nechtěně dokázali a stále ještě dokazují snahy tzv. strategických partnerů, kterými jsou významní hráči na trhu s vodou ve světe, kteří mají zájem jakoukoliv cestou se dostat k rozhodování o zásobování vodou a likvidaci vod odpadních. Ať se jedná o prvotní nešťastné pokusy odkoupit pod cenou společnost včetně infrastruktury s prameništi –„studněmi“, nebo aspoň provozovat tuto společnost pochopitelně výhodně ve svůj prospěch. Jinak by neprojevovali takový eminentní zájem. Bohužel nacházeli a nacházejí stále příznivce v řadách některých komunálních málo prozíravých politiků motivovaných jinými cíly, než zabezpečit do budoucna stabilizaci zásobování lidí dobrou pitnou vodou. Jsem rád, že jsem se mohl aktivně účastnit na obraně těmto snahám a pokládám za svůj jeden z největších úspěchů ve své kariéře komunálního politika, že jsem přispěl k zabránění těchto tlaků. Je na dalších našich následnících, zda se poučili a jak budou do budoucna schopni zdravě vyhodnotit podobné nabídky. Nevěřím, že již nepřijdou.
Na současnou úroveň naší vodohospodářské akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav můžeme být oprávněně hrdi. Každým rokem po celých třináct let trvání společnosti se přesvědčujeme, že dosavadní politika reinvestování zisku se nám vyplácí a celkově více jak miliarda proinvestovaných korun vytváří do budoucna předpoklad efektivního a spolehlivého provozu. Jsou to vzletná , ale pravdivá slova, která potvrdí i pouhý konkrétní pohled laika do útrob našich pramenišť, úpraven vody, čerpaček, přečerpávaček, vodojemů, čistíren odpadních vod atd. nákladně ale účelně rekonstruovaných antikorovými materiály, osvědčenými „šoupaty“apod., stavebně zakomponovaných někde i do historických objektů, které jsou dnes chloubou mnohých obcí.. Ty tam jsou rezavé trubky s odpadávající rzí, kapání ze stropů jak na Špilberku, zranitelná nechráněná zařízení dnes dálkově řízená a kontrolovaná dispečinkem.
Jsem rád, že jsem byl jedním ze zástupců obcí, kteří nesli spoluzodpovědnost za prosperitu společnosti. Nebyl to úkol nakonec tak obtížný, když včele managementu společnosti byli a jsou „vodáci“, se stavovskou hrdostí na svou profesi, se spolehlivými zaměstnanci na všech postech, ať je to u zrodu čiré chutné pitné vody, nebo jejím derivátem, který z ní vytvoříme my – spokojení konzumenti.


S pozdravem „Voda je život, chraňme ji !“

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!