Ceny vodného a stočného včetně 15% DPH platné od 1.1.2018

pro oblasti v majetku akciové společnosti (Kč za 1 m3)
vodné stočné
51,36 43,86
 
Oznámení o změně cen vodného a stočného v akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav pro rok 2018

Vážení odběratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že představenstvo akciové společnosti na svém zasedání dne 19. 12. 2017 projednalo a při respektování pravidel pro příjemce dotace z Evropské unie schválilo ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele pro rok 2018 v následující výši:

cena / 1 m3 Kč bez DPH Kč včetně DPH 15%
pitná voda 44,66 51,36
odkanalizovaná voda 38,14 43,86


 

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!