Cena za vyvážení odpadních vod fekálním vozem v okrese Mladá Boleslav od 1. 7. 2015

1m3 vyvážených odpadních vod…….….150,- Kč vč. DPH
(minimální účtované množství OV je 8 m3, tj. 1200 Kč vč. DPH, každý další m3 150 Kč)


Cena pro dovozce odpadních vod na ČOV v působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav od 1. 1. 2016


1m3 vyvážených odpadních vod…….….63,- Kč vč. DPH (54,78,- Kč bez DPH)
 
Bližší informace na telefonu:
326 721 507 - dispečink (nepřetržitá služba)
326 376 111 - ústředna
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!